Tolerarea

Daca sunteti cetatean strain, respectiv nu aveti cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene si nu mai aveti drept de sedere pe teritoriul Romaniei, iar din motive obiective nu puteti parasi teritoriul national, Inspectoratul General pentru Imigrari va poate acorda tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.

 

Motive obiective pentru care se poate acorda tolerarea în sensul OUG nr.194/2002:

  • sunteți învinuit sau inculpat într-o cauză penală și magistratul dispune instituirea măsurii interdicției de părăsire a localității sau a tării, ați fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și aveți de executat o pedeapsă privativă de libertate și nu indepliniți condițiile prevăzute de lege pentru acordarea unui permis de sedere;
  • atunci când a încetat măsura custodiei publice dispusă impotriva dvs.;
  • atunci cand prezenta dvs. temporară pe teritoriul României este cerută de interese publice importante. In acest caz, tolerarea se acordă la solicitarea autorităților sau a instituțiilor publice;
  • atunci când vă aflați într-o situație de interzicere a îndepărtării si nu vi se poate acorda sau prelungi dreptul de sedere temporară;
  • atunci când a fost dispusă suspendarea executării obligației de returnare;
  • când îndepărtarea sub escortă nu poate fi executată în termen de 24 de ore, insă există indicii temeinice că nu se impune ca să fiți luat în custodie publică;
  • atunci când Inspectoratul General pentru Imigrări constată că imposibilitatea temporară de a părăsi România este determinată de alte împrejurări, independente de voința dvs., imprevizibile și care nu pot fi înlăturate.

Procurorul, prin ordonanță, sau, după caz, instanța, prin încheiere, acordă tolerarea rămânerii pe teritoriul național străinilor atunci când există motive serioase să se considere ca sunt victimele traficului de ființe umane și prezența acestora este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal;

 

Documente necesare pentru acordarea tolerarii

Daca va aflati in una dintre situatiile prezentate mai sus, puteti solicita acordarea tolerarii ramanerii pe teritoriul Romaniei de la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care doriti sa fiti luat in evidenta. In acest sens, trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

a) solicitare scrisa;

b) documente care sa dovedeasca existenta motivelor pentru care nu puteti parasi teritoriul Romaniei.

Dupa analizarea cererii, daca raspunsul este pozitiv, veti fi programat pentru eliberarea documentului de tolerare.

 

Obligatiile celor care au obtinut tolerarea

Dupa ce ati obtinut tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei aveti urmatoarele obligatii: sa va prezentati periodic, la un interval doua luni sau ori de cate ori sunteti chemat la structura Inspectoratului General pentru Imigrari care v-a acordat tolerarea, sa anuntati orice schimbare a resedintei si sa respectati valabilitatea teritoriala a tolerarii. Tolerarea are valabilitate teritoriala limitata la raza de competenta a structurii Inspectoratului General pentru Imigrari care i-a eliberat documentul de tolerat, iar orice deplasare in afara acesteia este permisa numai cu aprobare prealabila.

 

In situatia in care nu respectati obligatiile prevazute mai sus, Inspectoratul General pentru Imigrări poate să revoce tolerarea acordată potrivit art. 106^1 alin. (1) din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in România, cu modificarile si completarile ulterioare, prin decizie motivată. Totodata, in aceasta situatie, impotriva dumneavoastra poate fi dispusa masura luarii in custodie publica.

 

 

Tolerarea inceteaza in urmatoarele situatii

Daca inceteaza motivele pentru care v-a fost acordata tolerarea, aveti obligatia de a parasi teritoriul statului roman. Tolerarea inceteaza si in situatia in care a fost acordat sau prelungit dreptul de sedere, in cazul acordãrii permisiunii de a rãmane pe teritoriul Romaniei, conform Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare sau în momentul părăsirii teritoriului României de către dumneavoastra.

La incetarea motivelor care au stat la baza acordarii tolerarii veti fi indepartat imediat de pe teritoriul Romaniei, fara o notificare prealabila, cu exceptia celor aflati in una dintre situatiile prevãzute la alin. (9) lit. a) si b) ale art.106 ind 2 din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Puteti contesta neacordarea tolerarii ramanerii pe teritoriul Romaniei in termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel competenta teritorial. Instanta se pronunta in termen de 30 de zile, hotararea instantei fiind definitiva.

Română