Tolerarea

Dacă sunteţi cetăţean străin, respectiv nu aveţi cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi nu mai aveţi drept de şedere pe teritoriul României, iar din motive obiective nu puteţi părăsi teritoriul naţional, Inspectoratul General pentru Imigrări vă poate acorda tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

 

Motive obiective pentru care se poate acorda tolerarea în sensul OUG nr.194/2002:

  • sunteți învinuit sau inculpat într-o cauză penală și magistratul dispune instituirea măsurii interdicției de părăsire a localității sau a tării, ați fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și aveți de executat o pedeapsă privativă de libertate și nu indepliniți condițiile prevăzute de lege pentru acordarea unui permis de ședere;
  • atunci când a încetat măsura custodiei publice dispusă împotriva dvs.;
  • atunci când prezența dvs. temporară pe teritoriul României este cerută de interese publice importante. În acest caz, tolerarea se acordă la solicitarea autorităților sau a instituțiilor publice;
  • atunci când vă aflați într-o situație de interzicere a îndepărtării și nu vi se poate acorda sau prelungi dreptul de ședere temporară;
  • atunci când a fost dispusă suspendarea executării obligației de returnare;
  • când îndepărtarea sub escortă nu poate fi executată în termen de 24 de ore, însă există indicii temeinice că nu se impune ca să fiți luat în custodie publică;
  • atunci când Inspectoratul General pentru Imigrări constată că imposibilitatea temporară de a părăsi România este determinată de alte împrejurări, independente de voința dvs., imprevizibile și care nu pot fi înlăturate.

Procurorul, prin ordonanță, sau, după caz, instanța, prin încheiere, acordă tolerarea rămânerii pe teritoriul național străinilor atunci când există motive serioase să se considere că sunt victimele traficului de ființe umane și prezența acestora este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal;

 

Documente necesare pentru acordarea tolerării

Dacă vă aflaţi în una dintre situaţiile prezentate mai sus, puteți solicita acordarea tolerării rămânerii pe teritoriul României de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care doriţi să fiţi luat în evidenţă. În acest sens, trebuie să depuneţi următoarele documente:

a) solicitare scrisă;

b) documente care să dovedească existenţa motivelor pentru care nu puteti părăsi teritoriul României.

După analizarea cererii, dacă răspunsul este pozitiv, veţi fi programat pentru eliberarea documentului de tolerare.

 

Obligaţiile celor care au obţinut tolerarea

După ce ați obţinut tolerarea rămânerii pe teritoriul României aveţi următoarele obligaţii: să vă prezentaţi periodic, la un interval două luni sau ori de câte ori sunteţi chemat la structura Inspectoratului General pentru Imigrări care v-a acordat tolerarea, să anunţati orice schimbare a reședinţei şi să respectaţi valabilitatea teritorială a tolerării. Tolerarea are valabilitate teritorială limitată la raza de competenţă a structurii Inspectoratului General pentru Imigrări care i-a eliberat documentul de tolerat, iar orice deplasare în afara acesteia este permisă numai cu aprobare prealabilă.

 

În situaţia în care nu respectaţi obligaţiile prevăzute mai sus, Inspectoratul General pentru Imigrări poate să revoce tolerarea acordată potrivit art. 106^1 alin. (1) din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie motivată. Totodată, în această situație, împotriva dumneavoastră poate fi dispusă măsura luării în custodie publică.

 

 

Tolerarea încetează în următoarele situaţii

Dacă încetează motivele pentru care v-a fost acordată tolerarea, aveți obligaţia de a părăsi teritoriul statului român. Tolerarea încetează şi în situaţia în care a fost acordat sau prelungit dreptul de şedere, în cazul acordãrii permisiunii de a rãmâne pe teritoriul României, conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare sau în momentul părăsirii teritoriului României de către dumneavoastră.

La încetarea motivelor care au stat la baza acordării tolerării veți fi îndepărtat imediat de pe teritoriul României, fără o notificare prealabilă, cu excepţia celor aflaţi în una dintre situaţiile prevãzute la alin. (9) lit. a) si b) ale art.106 ind 2 din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Puteţi contesta neacordarea tolerării rămânerii pe teritoriul României în termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel competentă teritorial. Instanţa se pronunţă în termen de 30 de zile, hotărârea instanţei fiind definitivă.

Română