Studii

Doriti sa studiati in Romania si aveti cetatenia unui stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European? Pentru inceput, trebuie sa va inscrieti la institutia de invatamant la care doriti sa studiati si sa fiti acceptat de aceasta.

Urmatorul pas este obtinerea vizei de lunga sedere pentru studii, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei. (Consultati lista acestora).

 

VIZA DE LUNGA SEDERE

Puteti obtine viza de lunga sedere pentru studii in calitate de elev, student, masterand, doctorand sau in cadrul unui program de schimb de elevi. Institutia la care veti studia poate fi de stat sau particulara, cu conditia de a fi acreditata potrivit legii. Viza se acorda si strainilor acceptati la studii in baza documentelor internationale la care Romania este parte.

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

I. In calitate de elev, student, masterand sau doctorand:

 • dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, din care sa rezulte ca veti urma o forma de invatamant de zi;
 • dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studiu;
 • dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;
 • asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;
 • incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor.

II. In cazul in care participati la un program de schimb de elevi:

 • dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului, din care sa rezulte ca veti urma o forma de invatamant de zi;
 • dovada de participare intr-un program de schimb de elevi, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;
 • dovada din partea organizatiei care realizeaza schimbul de elevi, din care sa rezulte ca aceasta va asigura mijloacele de intretinere si eventualele costuri privind indepartarea;
 • asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;
 • dovada privind asigurarea cazarii la o familie selectata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi si care detine un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie din Romania;
 • incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor.

Taxa de viza este de 120 Euro si se achita in statul in care faceti solicitarea.

Ca si procedura interna, viza de lunga sedere primeste aprobarea Centrului National de Vize numai dupa obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari. Avizul se emite in cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii.

Particularitati ale vizei pentru studii

Strainii care participa la un program de schimb de elevi trebuie sa aiba varsta cuprinsa, de regula, intre 7 si 19 ani. Strainii bursieri ai statului roman, nu sunt obligate sa faca dovada achitarii taxei de studii si dovada mijloacelor de intretinere pentru obtinerea vizei, iar cei de origine romana nu sunt obligati sa faca dovada mijloacelor de intretinere.

 

PERMISUL DE SEDERE

Dupa intrarea in Romania trebuie sa obtineti un permis de sedere. Acesta atesta dreptul dumneavoastra de sedere in Romania si il puteti obtine de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti. Pentru obtinerea permisului de sedere veti depune personal o serie de documente cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza. De asemenea, aveti posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicatiei online, disponibila la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de sedere (obtinerea permisului de sedere) pentru studii trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

I. Daca sunteti elev, student, masterand sau doctorand:

- cerere

- documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) original si copie;

- scrisoare de acceptare la studii – se solicita doar la prima prelungire a dreptului de sedere;

- adeverinta eliberata de institutia de invatamant prin care fac dovada ca sunt inscrisi la studii la o institutie de invatamant de stat ori particulara, acreditata sau autorizata provizoriu potrivit legii, forma invatamant de zi, inclusiv participarea la cursuri de doctorat, in baza aprobarii ministerului de resort;

- dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru o perioada de cel putin 6 luni;

- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

- adeverinta medicala;

- taxe.

Permisele de şedere pentru bursierii statului român se acordă cu scutire de la plata taxelor.

Dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu cel mult 6 luni după absolvirea studiilor, în vederea definitivării situaţiei şcolare sau universitare, a avizării documentelor de studii, precum şi pentru căutarea unui loc de muncă şi efectuarea formalităţilor de angajare în muncă.

Strainii care nu au absolvit studiile in perioada acordata initia, li se poate aproba prelungirea ulterioara a dreptului de sedere, in scopul finalizarii studiilor, pentru o perioada de maxim un an.

II. Daca participati la un program de schimb de elevi:

- cerere

- documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) original si copie;

- adeverinta eliberata de institutia de invatamant;

- documente din care sa rezulte ca strainul participa la un program de schimb de elevi, realizat de o institutie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;

- documente din care sa rezulte ca organizatia este constituita si recunoscuta, in conditiile legii;

- adeverinta din partea organizatiei care realizeaza schimbul de elevi;

- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

- adeverinta medicala;

- taxe.

Situatii de exceptare pentru cetatenii straini care studiaza in Romania

 • Bursierii statului roman sunt scutiti de plata taxelor consulare, a permisului de sedere si nu trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere.
 • Nu trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere nici strainii de etnie romana (au un ascendent care a avut sau are cetatenia romana).
 • Studentii straini care au implinit varsta de 26 de ani au nevoie de asigurare sociala de sanatate pentru prelungirea dreptului de sedere temporara, in conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
 • Strainilor care nu au absolvit studiile in perioada acordata initial li se poate aproba prelungirea ulterioara a dreptului de sedere, in scopul finalizarii studiilor, pentru o perioada de maxim un an.

 

Termene pentru permisul de sedere

Permisul de sedere se reinnoieste cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea celui anterior.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de sedere va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. In cazurile in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Străinii intraţi în România pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de şedere pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, în cazul studenţilor şi al elevilor, şi pe o perioadă care să un depăşească un an, în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi.

Dreptul de sedere se poate prelungi cu cel mult 90 de zile dupa absolvirea studiilor, in vederea definitivarii situatiei scolare sau universitare si a avizarii documentelor de studii.

 

SCHIMBAREA PROFILULUI DE STUDIU

Va puteti schimba profilul de studiu sau specializarea profesionala daca durata totala pentru studiile initiale nu este depasita. In cazul in care noua optiune necesita o perioada mai mare de timp este necesara obtinerea unei noi vize de lunga sedere in scop de studii.

 

ANGAJAREA IN TIMPUL STUDIILOR

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Română