Strategia națională privind imigrația

 

          Migrația este un proces care trebuie gestionat și nu o problemă care trebuie rezolvată.

 

Migraţia legală trebuie să reprezinte rezultatul voinţei comune a migrantului şi a statului    membru de primire, în avantajul amândurora şi în avantajul statului de origine, în contextul unei   migraţii circulare. România pune în aplicare o politică de imigraţie specifică, în funcţie de nevoile identificate la nivel national, şi în acelaşi timp concentrată, ţinând seama de impactul pe care aceasta îl poate avea asupra celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asigurând totodată un tratament echitabil al imigranţilor şi integrarea armonioasă a acestora în societatea gazdă.

------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTARARE nr. 572 din 28 mai 2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementarii Strategiei Nationale privind Imigratia
------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTARARE  nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018

Română