Responsabil cu informarea publică

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public –  subinspector de poliție Rîtea Maria Roxana
Sediul: Bucuresti, str.Lt.col. Marinescu Constantin, nr.15A, sector 5
Tel.:     021/ 410.00.42
Fax:     021/ 410.75.01
 
Legea  nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 
Română