Protecția datelor

Inspectoratul Genereal pentru Imigrări este înregistrat ca operator de date cu caracter personal în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal, cu nr.6052 şi 10191.

Inspectoratul General pentru Imigrări, aplica prevederile legislației comunitare și naționale in materie, asigurandu-se ca drepturile persoanelor cu privire la protecția datelor personale sunt permanent respectate

Definiții

Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție

Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție

Drepturile cetățenilor străini în ceea ce privește protecția datelor personale

Plângeri adresate direct Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul Inspectoratului  General pentru Imigrări. 

 

Legislația comunitară (aquis relevant)
Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la protectia persoanelor, referitoare la procesarea datelor personale și la libera circulație a acestor date (OJ l281, 23.11.1995, p.31);
- Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor personale și protecția intimității în sectorul comunicațiilor electronice;
- Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de către instituțiile și organismele comunitare și la libera circulație a acestor date.
Legislația internă
- Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
- Legea nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Materiale de prezentare și informare
Română