Protecția datelor

Lucrăm la această pagină, astfel încât să ne asigurăm că informarea cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale va fi completă și corectă, în raport cu noile prevederi introduse de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabile începând cu data de 25.05.2018.

Informații utile în legătură cu impactul noului cadru normativ adoptat la nivel european pot fi obținute prin accesarea site-ului internet al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la adresa http://dataprotection.ro, iar textul regulamentului poate fi accesat la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Coordonate de contact

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

Telefon: 031.805.92.11

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Responsabil cu protecția datelor la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări:

Telefon: 021 4107513/19028

Fax: 021 4107510

E-mail: saeri.igi@mai.gov.ro;

Adresă poștală: str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, sector 5, București

Română