PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2020