Persoanele Vulnerabile

Persoanele vulnerabile sunt acele persoane care au dobândit o formă de protecţie în România şi care au potenţial redus de autoîntreţinere.

Sunt considerate persoane vulnerabile:

a)    minorii neînsoţiţi;

b)    persoanele cu dizabilităţi;

c)    persoanele care au atins vârsta pensionării şi nu beneficiază de pensie;

d)    femeile însărcinate;

e)    familiile monoparentale cu copii minori;

f)     victimele traficului de persoane;

g)    victime ale torturii, violului sau altor forme grave de violenţă psihologică, psihică sau sexuală.

Inspectoratul General pentru Imigrări poate oferi cazare în centrele sale persoanelor vulnerabile care nu necesită asistenţă specializată. Pentru motive bine întemeiate IGI poate aproba prelungirea programului de integrare pentru aceste persoane şi peste limita de un an de zile. Persoanele vulnerabile  pot fi cazate, gratuit, în centrele administrate de IGI.

Română