Permis de ședere

După intrarea în România trebuie să obţineți un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România şi îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

 

Consultaţi lista documentelor necesare pentru obţinerea permisului de şedere în scopul reîntregirii familiei (pentru membrii de familie a cetățenilor non UE/SEE).

Consultaţi lista documentelor necesare pentru obţinerea permisului de şedere temporară ca membru de familie a unui cetăţean român.

 

Permisul de şedere ca membru de familie al unui cetăţean român se reînnoiesc cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea celor anterioare.

Cererea de acordare sau prelungire a permisului de şedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor non UE/SEE va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. Pentru obţinerea permisului de şedere temporară ca membru de familie al unui cetăţean român termenul de soluţionare este de până la 90 de zile, iar pentru cele ulterioare este de 30 de zile. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Dreptul de şedere temporară se prelungește individual, pentru fiecare membru de familie, pe aceeaşi perioadă pentru care i s-a acordat dreptul de şedere sponsorului.

Soţului/soţiei şi membrilor de familie ai unui cetăţean român sau ai sponsorului titular al unui drept de şedere pe termen lung li se poate prelungi dreptul de şedere temporară pentru perioade de până la 5 ani.

Membrului de familie al cetăţeanului român cu domiciliul în străinatate i se prelungește dreptul de şedere temporară pe o perioadă care nu depăşeşte perioada de valabilitate a cărţii provizorii de identitate a cetăţeanului român.

Permisul de şedere în mod independent va avea o valabilitate de 6 luni, timp în care solicitantul va putea să se orienteze către un alt scop al şederii în România.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Nu se acordă prelungirea dreptului de şedere atunci când se constată:

  1. existenţa unei stări de bigamie sau poligamie;
  2. că cei doi soţi nu mai au împreună o relaţie conjugală sau o relaţie de familie efectivă, pe teritoriul României;
  3. că străinul a recunoscut filiaţia unui copil român exclusiv în scopul obţinerii dreptului de şedere
Română