Organigramă

Direcția management strategic Direcția suport logistic Direcția migrație Direcția azil și integrare