Legislație

Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrari

..........................................................................................................................................................

HG nr. 639 din 20 iunie 2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări (formă actualizată mai 2019)

..........................................................................................................................................................

OUG nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România (formă actualizată mai 2019)

..........................................................................................................................................................

OUG nr.102 din 14 iulie 2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene (formă actualizată mai 2019)

..........................................................................................................................................................

Legea nr.122 din 04 mai 2006 privind azilul în România (formă actualizată mai 2019)

..........................................................................................................................................................

OG 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (formă actualizată octombrie 2019) 

..........................................................................................................................................................

OG nr. 25 din 26 august 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (formă actualizată mai 2019)

..........................................................................................................................................................

Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind statutul polițistului (formă actualizată mai 2019)

..........................................................................................................................................................

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public.

Română