Fondul pentru Azil Migrație și Integrare

Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI) a fost stabilit pentru perioada 2014-2020, cu un buget total de 3137 miliarde EUR. Acest Fond promovează managementul eficient al fluxurilor migratorii, respectiv implementarea, consolidarea și dezvoltarea unei abordări unitare în ceea ce privește azilul și migrația. Se disting 4 obiective specifice:

  • azil: consolidarea și dezvoltarea Sistemului Comun de Azil prin garantarea faptului că legislația UE în domeniu este eficient și uniform aplicată;
  • migrație legală și integrare: sprijinirea migrației legale în Statele Membre în acord cu nevoile de pe piața forței de muncă și promovarea unei integrări efective a beneficiarilor de protecție internațională și a străinilor cu o formă legală de ședere;
  • returnarea: consolidarea unor strategii de returnare corecte și eficiente, care să contribuie la combaterea migrației ilegale;
  • solidaritatea: garantarea faptului că statele membre afectate cel mai mult de fluxurile migratorii se pot baza pe solidaritatea celorlalte state membre.

 

La nivel de Stat Membru, Fondul se implementează prin intermediul Programelor Naționale aprobate de Comisia Europeană, toate acțiunile propuse având la bază respectarea drepturilor fundamentale și a demnității umane.

Inspectoratul General pentru Imigrări deține atât calitatea de Autoritate Delegată FAMI în acord cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 48 din 28 ianuarie 2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cât și calitatea de Beneficiar Final.

Română