Fondul European de Returnare

Fondul European de Returnare sprijină şi încurajează eforturile depuse de statele membre pentru o mai bună gestionare a returnării sub toate aspectele sale, pe baza conceptului de gestionare integrată şi prin prevederea unor acţiunicomune care să fie puse în aplicare de către statele membre sau a unor acţiuni la nivel naţional, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor comunitare legate de principiul solidarităţii, ţinând seama de legislaţia comunitară în domeniu şi cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.
 
 
Legislaţie

 

Programe
 
Proiecte
> calendar selecţii
 
> în derulare
 
 
> încheiate
 
Proceduri
> în derulare
 
încheiate

 

Română