Direcția suport logistic

Direcţia Suport Logistic este structura din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări cu responsabilități pe linia previziunii, planificării, organizării, coordonării, controlului și evaluării activităților de asigurare cu bunuri de natura logisticii și comunicațiilor și informaticii derulate la nivelul tuturor structurilor Inspectoratului General pentru Imigrări, care are următoarele atribuţii:

  • coordonează, planifică, îndrumă, controlează, evaluează și răspunde de activitatea structurilor din cadrul direcţiei şi a Serviciului Administrativ;
  • coordonează și gestionează activitatea investițională la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări și prioritizează obiectivele și acțiunile de investiții în conformitate cu prevederile legale;
  • coordonează activitatea de administrare a patrimoniului la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări;
  • coordonează si gestionează activitatea de resortul logisticii, comunicațiilor și informaticii în ceea ce privește asigurarea gradului de înzestrare cu bunuri materiale la nivelul tuturor structurilor Inspectoratului General pentru Imigrări;
  • coordonează activitatea privind dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize la nivel central şi teritorial, care include Sistemul naţional de evidenţă a străinilor, precum şi celelalte sistemele informatice din administrarea Inspectoratului General pentru Imigrări;
  • coordonează activitatea de achiziţii publice din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări și elaborează strategia anuală de achiziții;
  • coordonează și controlează activitatea de scoatere din funcţiune/declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale de natura logisticii, comunicațiilor și informaticii;
Undefined