Direcția management strategic

Direcţia Management Strategic este structura din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, care coordonează activitatea de analiză de risc, strategii, management operațional și planificare misiuni, standardizare, afaceri europene și relații internaționale, având următoarele atribuţii:

  • coordonează întocmirea analizelor de risc în domeniul de competență al Inspectoratului General pentru Imigrări;
  • coordonează activitatea de planificare a activităților la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări;
  • coordonează aplicarea prevederilor actelor normative interne care reglementează activitatea de creştere a capacităţii operaţionale în M.A.I., de aplicare a măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre, concepţia de organizare şi de acţiune a M.A.I. în situaţii de criză şi cadrul organizatoric general de război;
  • coordonează activitatea pe linie standardelor operaționale la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări;
  • coordonează activitatea de afaceri europene și relații internaționale la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări;
  • coordonează activitatea Secretariatului Tehnic al Strategiei Naționale privind Imigrația;
Undefined