Campanii de informare

 

 

Împreună pentru o mai bună integrare a  RTT 

Un  Viitor Împreună- O societate pregătită să accepte și să beneficieze de prezența cetățenilor străini cu ședere legală în România

Materialele de campanie sunt:

 

Pliante campania Omul Invizibil
Afișe campania Omul Invizibil
Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
Fondul European de Returnare
Programul Anual 2011
 
Pliante de prezentare a proiectului în Engleză, Franceză, Arabă şi Chineză
Broşuri de prezentare a Centrelor de Informare pentru Străini
 
Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe
Programul Anual 2011 

2010 - RF 10.01 Sprijinirea programelor de returnare voluntară asistată şi reintegrare (RVAR) în România

 Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
Fondul European de Returnare
Programul Anual 2010

Proiect: “Sprijinirea programelor de returnare voluntară asistată şi reintegrare (RVAR) în România”
Contract nr. RF/ 10.01-01.01

2010 - IF 10.02 Asistenţă pentru resortisanţi ai unor ţări terţe  

Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe
Programul Anual 2010

Proiect “Asistenţă pentru resortisanţi ai unor ţări terţe”
Contract nr. IF/10.02/01.01 

Brosura - Ești strain in Romania? 

 2009 - IF 09.01 Reţea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe  

Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe
Programul Anual 2009

Proiect “Reţea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe”
Contract nr. IF/09.01/01.01  

Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
Fondul European de Returnare
Programul Anual 2009

Proiect “Consolidarea programelor de returnare voluntară asistată în România”
Contract nr. RF/09.01/01.01

Română