Alte situații

În cazul în care intervin modificări cu privire la nume, prenume, cetățenie, adresa de reședință, precum și în cazul distrugerii sau deteriorării documentului care atestă rezidența, trebuie să obțineți un alt certificat de înregistrare, respectiv carte de rezidență. Pentru aceasta, depuneți următoarele documente la fomațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți:

  1. cerere tip;
  2. documentul de identitate/pașaportul (valabil) în original și copie;
  3. certificatul de înregistrare/cartea de rezidență;
  4. dovada modificării survenite (cu excepția adresei de rezidență care se declară);
  5. taxe.

Alte documente corespunzătoare scopului declarat se vor prezenta numai în cazul în care există schimbări față de cererea anterioară (declară alt scop, declară alt loc de muncă, înscrierea la altă instituție de învățământ etc.).

Prin excepție, cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene înregistrați în baza mijloacelor de întreținere trebuie să facă dovada deținerii acestor mijloace și a asigurării de sănătate la momentul depunerii noii cereri.

În cazul pierderii sau furtului documentului trebuie să prezentați aceleași documente de mai sus (fără documentul emis de IGI, bineînțeles), în plus dovada pierderii sau furtului de la secția de poliție.

Română