Alte scopuri

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European şi doriţi să rămâneţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie să îndepliniţi o serie de condiţii, in concordanţă cu scopul ales.

 

Ce inseamnă alte scopuri?

Categoria alte scopuri conţine o serie de activităţi pe care dumneavoastră le puteţi desfăsura pe teritoriul României. Astfel, puteţi rămâne aici: ca administrator al unei societaţi comerciale, pentru formarea profesională neremunerată sau ca voluntar, pentru tratament medical de lungă durata sau pentru alte activitati ce nu contravin legilor române.

 

Admnistrator

Dacă veniţi ca administrator al unei societăţi comerciale trebuie sa faceţi dovada ca indepliniţi în mod cumulativ următoarele condiţii: aveti calitatea de administrator al firmei, la data solicitării nu sunteţi asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu aţi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani. Alte condiţii care trebuiesc îndeplinite: la firma respectivă nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop, iar societatea comercială a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.

 

Formarea profesională neremunerată

Daca veniţi în România în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, trebuie sa aveti incheiat un contract de formare profesionala si sa dispuneti de mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul mediu brut pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa în viza.

 

Pentru voluntariat

Ca voluntar în România trebuie sa aveţi încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumită organizaţie-gazdă. Contractul va cuprinde menţiuni cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfăşuraţi, condiţiile în care sunteţi supravegheaţi în îndeplinirea sarcinilor, precum şi informaţii privind orele de lucru. Organizaţia-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, precum şi eventualele costuri privind îndepartarea. Trebuie să aveţi vârsta de peste 14 ani inclusiv, iar dacă străinul este minor trebuie să aveţi încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României in acest scop.

 

Pentru tratament medical de lungă durată

Dacă urmaţi un tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, trebuie să prezentaţi scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Poate rămâne cu dumneavoastră şi un eventual insoţitor, care să vă asiste dacă sunteţi în imposibilitatea de a vă ingriji singur, dar numai dacă acest lucru este mentionat expres in scrisoarea de acceptare.

Puteti obţine o viza de lungă şedere pentru scopurile precizate mai sus, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

 

VIZA DE LUNGĂ SEDERE

Pentru obtinerea vizei de lungă şedere pentru alte scopuri trebuie să depuneţi următoarele documente:

  • documente din care să rezulte una dintre calităţile menţionate mai sus;
  • dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
  • dovada asigurării condiţiilor de cazare;
  • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din tara de origine.

 

Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Ca si procedură internă, viza de lungă şedere primeste aprobarea Centrului National de Vize numai după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite in cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă sedere se acorda pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

 

PERMISUL DE ȘEDERE

Dupa intrarea în România trebuie să obţineti un permis de şedere. Acesta atesta dreptul dumneavoastră de şedere in România si îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puţin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicatiei online, disponibila la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru tratament medical trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;

c. scrisoare de acceptare la o instituţie medicală publică sau privată, în care sa fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului;

d. dovada mijloacelor de întretinere la nivelul salariului mediu brut pe economie;

e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);

f. dovada socială de sănătate;

g. adeverinţa medicala;

h. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obtinerea permisului de şedere) ca administrator al unei societati comerciale trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;

c. contractul de mandat valabil;

d. certificat constatator;

e. adresa de la Oficiul National al Registrului Comerţului;

f. documente din care să rezulte investiţia realizată;

g. dovada mijloacelor de întreţinere in cuantum de cel putin 500 euro lunar proveniţi din activitatea desfasurată conform contractului de mandat;

h. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);

i. dovada socială de sănătate;

j. adeverinţa medicală;

k. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru formare profesională neremunerată trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de calatorie, etc.) original şi copie;

c. actul constitutit al institutiei de formare profesională;

d. contractul de formare pentru participarea neremunerată la o forma de pregătire profesională în cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat sau in cadrul unui furnizor de formare profesională acreditată;

e. dovada mijloacelor de intreţinere la nivelul salariului mediu brut pe economie;

f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original si copie);

g. dovada socială de sănătate;

h. adeverinţa medicală;

i. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de sedere) pentru programe de voluntariat trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de calatorie, etc.) original şi copie;

c. actul constitutiv al organizaţiei (original şi copie)

d. contractul de voluntariat incheiat cu organizaţia-gazdă, în cuprinsul căruia se fac menţiuni cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfăsuraţi, condiţiile şi orele de lucru;

e. dovada mijloacelor de intreţinere la nivelul salariului mediu brut pe economie;

f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);

g. dovada socială de sănătate;

h. adeverinţa medicală;

i. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru activităţi care nu contravin legii române trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;

c. avizul autorităţilor competente (cand este cazul) sau documente justificative din care sa rezulte necesitatea sederii în România;

d. dovada mijloacelor de intreţinere la nivelul salariului mediu brut pe economie

e. dovada detinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);

f. dovada socială de sănătate;

g. adeverinţa medicală;

h. taxe.

Dacă sunteţi apatrid de origine română, repatriat în baza unor înţelegeri internaţionale la care România este parte, puteţi solicita prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) fară îindeplinirea condţtiilor generale şi cu scutire de la plata taxelor consulare.

 

Termene pentru permisul de şedere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionaţă în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Dreptul de şedere temporară pentru alte scopuri se prelungeste succesiv pentru perioade de pana la 1 an, iar pentru apatrizii de origine română se prelungeşte pe perioade de 4 ani.

În cazuri excepţionale străinilor veniti în România în scopul formării profesionale neremunerate li se poate prelungi dreptul de şedere o singură data pe o perioadă de 6 luni, in vederea dobândirii unei calificări în profesia pentru care s-a pregătit.

Română