Activități religioase

Pentru a desfasura in Romania activitati religioase ca cetatean al unui stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European trebuie sa obtineti (dumneavoastra sau organizatia prin care veti desfasura activitatea) avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Urmatorul pas este obtinerea vizei de lunga sedere pentru activitati religioase, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Consultati lista acestora.

 

VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE

Dacă doriţi obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi religioase trebuie să depuneţi următoarele documente:

- avizului Secretariatului de Stat pentru Culte acordat străinilor care desfasoară activităţi similare în tara de origine sau de resedinţă, după consultarea autorităţii naţionale in domeniul combaterii terorismului;

- dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal infiinţate în România ;

- dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de intreţinere, la nivel a trei salarii medii pe economia natională;

- dovada asigurării medicale şi că nu suferă de boli care pot pune in pericol sănătatea publică;

- certificat de cazier judiciar sau a alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autoritătţle din tara de origine a strainului.

Taxa de viza este de 120 Euro si se achita in statul in care faceti solicitarea.

Ca si procedura interna, viza de lungă şedere primeste aprobarea Centrului National de Vize numai dupa obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite in cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii.

 

PERMISUL DE ŞEDERE

După intrarea in România trebuie sa obtineţi un permis de sedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere in România si il puteti obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiti. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza. De asemenea, aveti posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicatiei online, disponibila la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru activităţi religioase trebuie să depuneţi următoarele documente:

- cerere;

- documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de calatorie, etc.) original şi copie;

- avizul Secretariatului de Stat pentru Culte (original);

- dovada deţinerii legale a spatiului de locuit (original şi copie);

- dovada asigurării sociale de sănătate;

- adeverinţa medicală;

- taxe.

 

Termene pentru permisul de şedere

Permisul de şedere se reinnoieşte cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi soluţionata în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Dreptul de şedere temporara pentru activităţi religioase se prelungeste pe o durată egală cu durata avizului.

Română