Acces pe piaţa forţei de muncă

Străini cu o formă de protecţie în România

 

IŢI ESTE DE MARE AJUTOR DACĂ DEŢII ORICE DOCUMENT CARE SĂ ATESTĂ STUDIILE SAU CALIFICĂRILE PROFESIONALE.

PENTRU ACCES PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ NU AI NEVOIE DE UN PERMIS DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA

 

Străinii care au dobândit o formă de protecţie beneficiază de acces pe piaţa forţei de muncă, acces la sistemul asigurărilor pentru şomaj, la măsurile pentru prevenirea şomajului şi stimularea forţei de muncă, în aceleaşi condiţii cu cele ale cetăţenilor români. Mai mult, prevederile legislative menţionează un sistem de asistenţă a străinilor cu o formă de protecţie în vederea ocupării şi adaptarea serviciilor oferite de agenţiile de ocupare la situaţia şi nevoile specifice ale acestora.

Străinii care participă în programul de integrare se înregistrează ca persoane în căutarea unui loc de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului de integrare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Pentru mai multe informaţii şi asistenţă în această privinţă contacteaza personalul de integrare al IGI şi Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă din oraşul/sectorul în care locuieşti în vedere înregistrări ca persoană în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, există cursuri vocaţionale la care ai acces, în funcţie de dorinţele tale şi nivelul de educaţie.

 

Solicitanţi de azil

 

IŢI ESTE DE MARE AJUTOR DACĂ DEŢII ORICE DOCUMENT CARE SĂ ATESTĂ STUDIILE SAU CALIFICĂRILE PROFESIONALE.

PENTRU ACCES PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ NU AI NEVOIE DE UN PERMIS DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA

 

Solicitanţii de azil care au împlinit 3 luni în procedura administrativă și nu li s-a emis o hotărâre în acest sens, iar întârzierea nu le este imputabilă lor, au drept la muncă în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.

Totodată, solicitanții de azil care se afla în procedura de azil în faza judecătorească și nu li s-a emis o hotărâre definitivă și irevocabilă, au drept la muncă în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români. 

 

Străini cu drept de şedere

Străinii care au domiciliu în România, cetăţenii statelor membre ale UE ŞI Spaţiului Economic și membrii de familie ai acestora, precum și străinii membri de familie ai cetățenilor români nu au nevoie de permis de muncă la angajare.

Română