Acces la educaţie

Străini cu o formă de protecţie

 

IŢI ESTE DE MARE AJUTOR DACĂ DEŢII ORICE DOCUMENT CARE SĂ ATESTE STUDIILE SAU CALIFICĂRILE PROFESIONALE

 

Străinii care au obţinut o formă de protecţie în România au acces la toate formele de învăţământ în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru cetăţenii români.

În vederea înscrierii în anul de studiu corespunzător cunoştinţelor deţinute, inspectoratele şcolare organizează pentru minori un curs gratuit de iniţiere în limba română. Pe perioada cursului de învăţare a limbii române minorii pot fi înscrişi ca audienţi în sistemul de învăţământ.

De asemenea, Ministerul Educaţiei Naţionale organizează un curs gratuit de limbă română pentru străinii adulţi participanţi la programul de integrare.

 

Solicitanţi de azil

 

IŢI ESTE DE MARE AJUTOR DACĂ DEŢII ORICE DOCUMENT CARE SĂ ATESTE STUDIILE SAU CALIFICĂRILE PROFESIONALE

 

În vederea facilitării accesului la sistemul de învățământ românesc, solicitanții de azil minori beneficiază, în mod gratuit, pe durata unui an școlar, de un curs pregătitor în vederea înscrierii în sistemul național de învățământ. Cursul pregătitor este organizat de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Pe perioada cursului de învăţare a limbii române minorii pot fi înscrişi ca audienţi în sistemul de învăţământ.

 

Străini cu drept de şedere

Străinii care au dobândit drept de şedere în România şi cetăţenii statelor membre ale UE şi Spaţiului Economic European beneficiază, la cerere şi gratuit de cursuri de învăţare a limbii române. Aceste cursuri sunt organizate de Ministerul Educaţiei Naționale în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări şi urmăresc familiarizarea participanţilor cu limba română.

Pe perioada cursului de învăţare a limbii române minorii pot fi înscrişi ca audienţi în sistemul de învăţământ.

Română