Serviciul pentru Imigrări al județului Galați

Adresa   str. Domnească, nr. 102, Galați

Telefon   0236-407292, 0236-407000 int.  036/21660, 036/21661, 036/21662, 036/21669, 036/21612

Fax         0236-407292

Email      gl.igi@mai.gov.ro

Șef structură:subcomisar de poliție Ciprian ȘIMU

Program de audiențe: miercuri 12:00-16:00

 
 

 

 
ZIUA 

 PERMISE DE ŞEDERE TEMPORARĂ / PERMANENTĂ ÎN ROMÂNIA 

AVIZE DE MUNCĂ ȘI CERTIFICATE DE ÎNREGISTRARE

 DEPUNERI

CERERI

ELIBERĂRI

DOCUMENTE

LUNI 08:30-12:30 08:30-16:30
MARȚI 08:30-12:30 08:30-16:30
MIERCURI 08:30-18:30 16:30-18:30
JOI 08:30-12:30 08:30-16:30
VINERI 08:30-12:30 08:30-16:30

 

Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil - Galați

Adresa   str. Săvinești nr.2, Galați

Telefon   0236–323878

Fax         0236-323884

Email      c.galati.igi@mai.gov.ro

Director: comisar de poliție Cornel CONSTANTINESCU

Director adjunct: 

Program de audiențe: luni și miercuri-13:00-15:00

Competență teritorială pentru județele: GALAȚI, BRĂILA, TULCEA, CONSANȚA, VRANCEA, BACĂU, VASLUI

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

 

1. Primirea cererilor de azil, 24 / 24 de ore, în fiecare zi inclusiv sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători legale.

2. Acordarea de asistență solicitanților de azil.

Program: LUNI - VINERI 08:00 - 16:00

3. Acordarea de asistență în vederea integrării străinilor în România - beneficiari ai unei forme de protecție și a celorlalte categorii de străini cu drept de ședere în diverse scopuri.

Program: LUNI - VINERI 08:00 - 16:00

Orar Documente temporare de identitate pentru solicitanții de azil Permise de ședere temporare pentru refugiați / protecție subsidiară Documente de călătorie electronice pentru refugiați / protecție subsidiară

Depuneri cereri

emitere / prelungire valabilitate

Eliberări documente Depuneri cereri Eliberări documente Depuneri cereri Eliberări documente
Luni 08:30-12:00 15:00-16:00 08:30-12:00 15:00-16:00 08:30-12:00 15:00-16:00
Marți 08:30-12:00 15:00-16:00 08:30-12:00 15:00-16:00 08:30-12:00 15:00-16:00
Miercuri 08:30-12:00 15:00-16:00 08:30-12:00 15:00-16:00 08:30-12:00 15:00-16:00
Joi 08:30-12:00 15:00-16:00 08:30-12:00 15:00-16:00 08:30-12:00 15:00-16:00
Vineri 08:30-12:00 13:00-14:00 08:30-12:00 13:00-14:00 08:30-12:00 13:00-14:00

Formular petiții

Română