PRECIZĂRI

Română

Urmare a informațiilor difuzate în spațiul public referitoare la șeful Inspectoratului General pentru Imigrări, comisar-șef de poliție Leonard-Florin Medrega, transmitem următoarele precizări:

În conformitate cu art.13 din OMAI 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, inspectorul general se încadrează în categoria personalului care este evaluat la un interval de 5 ani, ultima evaluare fiind realizată în luna mai a anului 2013, cu aviz favorabil.

Cu privire la rezultatele evaluării psihologice, vă informăm că potrivit art. 9 alin. 1 și 2 din Hotărârea 788/14.07.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România „psihologul este obligat să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele și informațiile despre care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor profesionale, fiind interzisă utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor dobândite în exercitarea actului profesional", iar „rezultatele evaluărilor psihologice pot fi prezentate unei terțe persoane numai cu acordul persoanei evaluate și cuprind informatii relevante în raport cu scopul urmărit, fără a se motiva concluziile potrivit prevederilor Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică ".

Referitor la informația ,,apt limitat”, aceasta se referă la scutirea de la efort fizic intens și probe sportive, iar această recomandare medicală nu afectează desfășurarea activităților profesionale, implicit a actului managerial. Totodată, această restricție nu are legătură cu domeniul psihologic, așa cum se încearcă, în mod tendențios, să se inducă opiniei publice.

De asemenea, precizăm că starea de sănătate a polițiștilor este evaluată periodic, existând restricții care nu au caracter permanent, putând fi oricând reevaluate de către comisia medicală.

Pentru mai multe detalii privind experiența profesională, aptitudinile și competențele personale, poate fi consultat Curriculum Vitae al inspectorului general, postat pe pagina web a instituției.

Totodată, referitor la informațiile care îl privesc pe inspectoratul general adjunct transmitem că ofițerul activează în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări de 23 ani, având experiență profesională în domeniul migrației și azilului și ocupă funcții de conducere începând cu anul 2001.

Ne exprimăm disponibilitatea de a vă sprijini în demersurile dumneavostră referitoare la orice subiect care intră în competențele instituției noastre, pentru o corectă informare a opiniei publice și, totodată, în vederea realizării materialelor jurnalistice obiective.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

An: 
2018
Luna: 
02
DisplayDate: 
03 Februarie 2018
Zi: 
03