PESTE 200 DE CETĂȚENI U.E. ÎȘI POT VOTA ALEȘII LA ALEGERILE LOCALE PARȚIALE DIN NOIEMBRIE 2017

Română

Peste 200 de cetățeni ai Uniunii Europene, care au domiciliul sau reședința în localitățile în care se vor organiza alegerile locale parțiale, își pot vota aleșii la data de 05 noiembrie 2017. Cetăţenii Uniunii Europene îşi pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.

Inspectoratul General pentru Imigrări reamintește cetățenilor Uniunii Europene că pentru exercitarea dreptului la liberă circulație și rezidență acordată de legislația statului român, pentru perioade mai mari de 3 luni, au obligativitatea de a-și înregistara rezidența pe teritoriul țării noastre. Acest demers reprezintă un prim pas în vederea exercitării dreptului la vot al cetățenilor Uniunii Europene.

În contextul organizării alegerilor locale parțiale din data de 05 noiembrie a.c., reamintim că, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, „cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor legi”.

Precizăm că în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări figurează peste 200 de cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot și cu domiciliul sau reședința în localitățile în care se vor organiza alegeri locale parțiale la data de 5 noiembrie 2017.

Cetăţenii Uniunii Europene îşi pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.

Astfel, cetățenii Uniunii Europene pot solicita formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, din județul în care locuiesc, emiterea unui certificat de înregistrare a rezidenței. Documentul se emite în aceeași zi, în baza unei cereri și a documentelor justificative în funcție de scopul șederii pe teritoriul României și este valabil pentru o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai mică de un an.

De asemenea, își pot exercita dreptul la vot și cetățenii Uniunii Europene beneficiari ai unui drept de ședere permanentă în România, posesori ai unei cărți de rezidență, valabilă.

Inspectoratul General pentru Imigrări informează cetățenii Uniunii Europene, posesori ai acestor documente că au obligativitatea de a solicita prelungirea ulterioară a dreptului de ședere cu 30 de zile, înaintea expirării, în cazul cărții de rezidență și nu mai târziu de ultima zi de valabilitate a documentului pentru certificatele de rezidență, doar în situațiile în care este necesară prezența pe teritoriul României.

Reamintim, programul de lucru cu publicul al fiecărei formațiuni poate fi accesat de solicitanți la adresa www.igi.mai.gov.ro - secțiunea contact.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

An: 
2017
Luna: 
11
DisplayDate: 
01 Noiembrie 2017
Zi: 
01