INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI A MODERNIZAT SISTEMUL NAȚIONAL EURODAC

Română

Inspectoratul General Pentru Imigrări a implementat, în perioada 28.04.2016-28.10.2017, proiectul european ”Upgradarea sistemului EURODAC”. Proiectul a fost finanțat din Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și a avut o valoare totală de 1.847.214 lei.

Obiectiv general al proiectului a constat în îmbunătățirea condițiilor de recepție și creșterea calității procedurii de azil, cât și a procedurii Dublin.

Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit modernizarea Sistemului Național Eurodac prin achiziționarea de echipamente hardware și software, respectiv nouă stații LiveScan de amprentare fixe și patru stații de amprentare mobile.

Totodată, proiectul a vizat și operaționalizarea Biroului Eurodac (Birou Monitorizare Sisteme și Rețele), activând ca Punct Unic de Contact – SPOC național, fiind dotat cu mobilier și tehnică de calcul necesară  pentru desfășurarea în condiții optime a activității acestuia. Operaționalizarea Biroului Eurodac conduce la o creștere a calității, funcționării și monitorizării continue a Sistemului Eurodac Național în conformitate cu cerințele EU-LISA. 

Prin procesul de upgradare a Sistemului Național Eurodac s-a urmărit, de asemenea, creșterea capacității de înregistrare a solicitanților de protecție internațională și a străinilor cu ședere ilegală, aplicând noi tehnologii de preluare și transmitere a amprentelor în Sistemul Eurodac Central în conformitate cu cerințele UE. Aceasta se va putea realiza și în cazul unui aflux de imigranți prin realocarea stațiilor portabile de amprentare.

Pregătirea la un nivel profesional adecvat a operatorilor EURODAC din cadrul IGI a fost asigurată prin 10 sesiuni de instruire (1 sesiune de administrare și 9 sesiuni de operare) pentru 56 de polițiști. La finalul sesiunilor, polițiștii au primit diplome care atestă nivelul ridicat de pregătire în activități de procesare mai rapidă a cererilor de protecție internațională și a înregistrărilor cazurilor de ședere ilegală.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

An: 
2017
Luna: 
10
DisplayDate: 
27 Octombrie 2017
Zi: 
27