Inspectoratul General pentru Imigrări a lansat un nou site public

Română

Inspectoratul General pentru Imigrări a lansat o nouă versiune a site-ului de internet. Platforma oferă o interfaţă prietenoasă, o arhitectură simplă şi modernă, executată într-o cromatică plăcută, ce permite utilizatorilor accesarea și navigarea cu ușurință către conținutul informativ al site-ului, având ca scop creşterea transparenţei instituţionale, informarea corectă şi oportună a publicului cu privire la rolul, activităţile şi misiunile instituţiei.

 

Totodată, a fost dezvoltată şi o versiune optimizată pentru telefoane mobile şi tablete care permite accesul facil la informaţiile de interes, dar şi la portalul de depunere online a documentelor și aplicația europeană de calcul a duratei de ședere pe teriroriul României a cetățenilor străini. 

Secţiunile informative ale site-ului sunt construite astfel încât, la un click distanţă, toate persoanele interesate, cetățeni români sau străini, să beneficieze de un acces facil și rapid la informații, atât în limba română cât şi în engleză și franceză.

De asemenea, site-ul are un caracter interactiv și permite utilizarea formularelor on-line pentru accesul la informaţiile de interes public, precum şi pentru transmiterea unor petiţii sau dovezi de achitare a amenzilor aplicate de către poliţiştii de imigrări.

Site-ul asigură legăturile necesare către canalele de comunicare de tip Social Media, dar și către instituții publice, organizații internaționale și neguvernamentale cu atribuții în domeniile migrație, azil și integrarea străinilor în România.

Noua platformă on-line a fost dezvoltată în cadrul proiectului „Eficientizarea serviciilor publice oferite de către IGI prin crearea site-ului public", finanţat prin Programul Naţional aferent Fondului pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Obiectivul general al proiectului îl constituie eficientizarea serviciilor publice oferite de IGI prin crearea platformei on-line, cu scopul creşterii gradului de informare publică și a transparenţei instituţionale.

Biroul Informare şi Relaţii Publice

An: 
2017
Luna: 
02
DisplayDate: 
22 februarie 2016
Zi: 
22