EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN VÂLCEA, ÎN ANUL 2017

Română

În cursul anului 2017, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Vâlcea au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 762 de persoane, dintre care 402 din state terțe și 360 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 7 străini în situații ilegale și emise 3 decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 1800 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Biroul pentru Imigrări al județului Vâlcea, în cursul anului 2017, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 762 de persoane, dintre care 402 străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,  Turcia, Siria, China și 360 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 26 de  invitații depuse pentru străini din China, India, Iran, Pakistan, Siria și Irak.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 144 de permise de ședere, dintre care 122 pentru ședere temporară și 22 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 88 de certificate de înregistrare și 6 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 8 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 6 avize de angajare pentru lucrători permanenţi, înalt calificați şi sezonieri.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 79 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 7 străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, iar ceilalți 4 străini au fost puşi în legalitate.

De aseemenea, s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul Romaniei pentru 3 cetățeni străini din Turcia(2) și Ucraina(1).

Totodată, au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale în valoare de  1800 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI VÂLCEA

An: 
2018
Luna: 
01
DisplayDate: 
11 Ianuarie 2018
Zi: 
11