EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN NEAMȚ, ÎN ANUL 2017

Română

În cursul anului 2017, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Neamț au asigurat managementul șederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 1104 de persoane, dintre care 612 provenind din state terțe și 492 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost emise 11 decizii de returnare, a fost revocat dreptul de şedere pentru 28 de străini şi a fost dispusă măsura nepermiterii intrării în România pentru un străin. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 43 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 8300 de lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Biroul pentru Imigrări al județului Neamț, în cursul anului 2017, au asigurat managementul șederii şi rezidenţei, pe raza județului pentru 1104 de persoane, dintre care 612 străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova și Turcia şi 492 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din  Italia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe raza judeţului Neamț sunt: reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, studii, respective elevi din Republica Moldova, bursieri ai statului român sau angajare în muncă.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 59 de  invitații depuse pentru străini din Irak, Egipt, Pakistan, India, China, Indonezia, Iordania, Iran, Nigeria etc.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 17 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 15  avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi 2 avize pentru detaşaţi.

De asemenea, au fost soluţionate 231 de cereri de reglementare a  dreptului de ședere și au fost emise 221 de permise de ședere temporară, și 18 de permise de ședere pe termen lung. În cursul anului 2017, au fost înregistrate 101 cereri de înregistrare a rezidenței și acordare a rezidenței permanente pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH.

Două persoane au fost tolerate pe teritoriul României. La expirarea perioadei de tolerare faţă de un străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României,  iar celălalt a fost condus sub escortă până la frontiera de stat.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate  acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 11  străini care nu respectau regimul juridic al străinilor în România. Împotriva străinilor aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 6 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligația şi

termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României. De asemenea, a fost dispusă  măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României pe o perioadă de 6 luni împotriva unui cetăţean strain iranian. 

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducere timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI NEAMȚ

An: 
2018
Luna: 
01
DisplayDate: 
29 Ianuarie 2018
Zi: 
29