ÎNTÂLNIRE DE MONITORIZARE ȘI COORDONARE A PROIECTELOR GRANT AFERENTE PROGRAMULUI NAȚIONAL - FONDUL PENTRU AZIL, MIGRAȚIE ȘI INTEGRARE

Imagine: 
Română

       Astăzi, 08 octombrie a.c., Inspectoratul General pentru Imigrări a organizat, în sistem de videoconferință, o sesiune de analiză și coordonare a proiectelor de grant aferente Fondului Azil, Migrație și Integrare cu scopul asigurării unui dialog continuu și constructiv în domeniul migrației și azilului cu reprezentanții societății civile și organizațiilor internaționale.

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a organizat, astăzi, 8 octombrie a.c, în sistem de videoconferință, o sesiune de analiză și coordonare a proiectelor de grant aferente Fondului Azil, Migrație și Integrare cu reprezentanții societății civile și organizațiilor internaționale care activează în domeniul migrației și azilului, prezidată de către inspectorul general adjunct al IGI, comisar-șef de poliție Mircea Babău.

Activitatea a fost organizată în scopul asigurării unui dialog continuu și constructiv cu societatea civilă și realizarea unui management eficient în domeniul migrației și azilului, în contextul implementării proiectelor de grant încheiate între IGI și organizațiile non-guvernamentale și internaționale partenere.

Astfel, în cadrul întâlnirii au fost analizate stadiul proiectelor aflate în implementare cu accent pe beneficiile aduse grupului țintă, gradul de realizare a obiectivelor, încadrarea activităților desfășurate în calendarul propus și valoarea cheltuielilor. De asememea, au fost prezentate principalele concluzii rezultate în urma monitorizării și verificării proiectelor FAMI de către autoritățile responsabile.

Totodată, în cadrul seminarului au fos înaintate propuneri și recomandări în vederea consolidării interacțiunii pe domeniile comune de activitate și au fost evidențiate prioritățile viitoare.

La întâlnire au participat alături de specialiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, reprezentanții Autorității Delegate, Autorității Responsabile, Autorității Delegate Financiare, Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, organizațiilor internaționale UNHCR  și OIM, precum și  beneficiarii proiectelor finanțate din scheme de grant.

 

BIROUL INFORMARE  ŞI  RELAŢII  PUBLICE

An: 
2020
Luna: 
10
DisplayDate: 
08 Octombrie 2020
Zi: 
08