Cariera

Tabel rezultate proba scrisă consilieri SAERI
Anunt concurs pentru ocuparea funcției de director - Direcția Management Strategic
Rezultate testare psihologică agent de poliție BI Călărași si precizări in vederea intocmirii fisei medicale
Tabel cu rezultatele la proba scrisa - 4 posturi consilieri (p.c) SAERI
Rezultate testare psihologică consilieri Serviciul Afceri Europene şi Relaţii Internaţionale
Tabel cu rezultatul final obținut la concursul organizat pentru ocuparea funcției de inspector general, după expirarea termenului legal de depunere a contestațiilor
Tabel rezultate concurs inspector general al Inspectoratului General pentru Imigrari
Tabel rezultate finale sef birou BI Brăila, BI Vâlcea și BI Maramures
Tabel rezultate FINALE concurs şef serviciu Serviciul Planificare şi Misiuni
Tabel rezultate concurs şef serviciu Serviciul Planificare şi Misiuni

Pagini