Cariera

Anunţ de concurs nr. 7787964 din 13.04.2018
Tabel nominal cu rezultatele finale, obţinute la concursul organizat în data de 17.03.2018, ora 11.00, în vederea ocupării a 3 (trei) posturi vacante de agent de poliţie din cadrul BI Călăraşi, SI Ilfov şi SI Mehedinţi
Tabelul nominal cu rezultatul final obţinut la examenul organizat în data de 18.03.2018, în vederea ocupării unui post vacant de agent de poliție din cadrul CRPCSA București
Tabel rezultate FINALE concurs Serviciul Comunicaţii şi Informatica
Tabel cu rezultatele finale, în urma soluţionării contestaţiilor depuse, pentru ocuparea a trei posturi vacante pe linie de logistică şi asigurare tehnico-materială
Tabel cu rezultatele FINALE obţinute de către candidati la concursul pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliţie la Financiar, pozitia 38
Tabel rezultate FINALE interviu concurs pe linie de secretariat
Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea unui post de agent de politie la Financiar, poz. 38
Tabelul nominal cu rezultatele obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale, organizat în data de 16.03.2018, ora 10.00, în vederea departajării candidaţilor care au obţinut note egale la concursul din data de 11.03.2018
Tabelul nominal cu rezultatele obtinute de către candidaţii la concursul organizat în data de 17.03.2018, ora 11.00, în vederea ocupării a două posturi vacante de agent de poliţie din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Informatică

Pagini