Schimbări legislative - modificarea salariului mediu brut

           Salariul mediu brut, una dintre condiţiile care trebuie îndeplinită de străinii care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, a fost majorat de la 3131 la 4162  de lei, ca urmare a unor modificări legislative. Totodată, începând cu data de 01 ianuarie a.c., salariul minim brut garantat în plată este de 1900 de lei.

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, ,,străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin 4 ori câştigul salarial mediu brut”.

Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă următoarele documente:

a) contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă;

b) dovada menţinerii salariului cel puţin la nivelul prevăzut la alin. (1) pe toată perioada şederii acordate anterior.

Astfel, în contextul noilor modificări prevăzute de Legea nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, informăm că, începând cu data de 06 ianuarie 2018, câștigul salarial mediu brut este de 4162 de lei.

Totodată, începând cu data de 01 ianuarie 2018, salariul minim brut a fost stabilit la 1900 de lei, prin HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată.

Această condiție este necesară la solicitarea de viză de lungă ședere pentru angajare și detașare în scopul desfășurării de activități lucrative pe teritoriul României, la prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de detașare și pentru studii, precum și la acordarea dreptului de ședere pe termen lung.

***

Precizare: modificarea salariului mediu brut în contractual individual de muncă, precum şi transmiterea acestor date către Inspectoratete Teritoriale de Muncă, se fac ori de câte ori intervin schimbări privind modificarea salariului mediu brut la nivel naţional, la data intrării în vigoare a modificării.

Pentru reglementarea șederii pe teritoriul României, străinii au posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/, pentru reducerea timpului de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

Română
DisplayDate: 
10 ianuarie 2018