Precizări importante cu privire la procedura de desfășurare a examenelor/concursurilor

În conformitate cu prevederile art. 63, anexa nr.3 din O.m.a.i. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., fac următoarele precizări cu privire la procedura de desfăşurare a examenelor/concursurilor organizate la nivelul I.G.I.:

Conform prevederilor art.II din O.m.a.i. nr. 155/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în M.A.I.,  în vederea întocmirii dosarului de recrutarenu mai este obligatorie prezentarea documentelor care atestă studiile absolvite, în copie legalizată.

În acest sens, candidaţii vor prezenta documentele de studii, în original iar copiile acestora se certifică pentru conformitate şi se semnează de candidat şi de persoana care primeşte documentele.

Originalul documentelor prezentate se va restitui candidatului. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată la iniţiativa candidatului.

Înscrierile pentru participarea la examene/concursuri pot fi făcute la orice sediu al I.G.I. din ţară însă dosarele de recrutare pot fi depuse numai la sediul I.G.I. din strada locotenent-colonel Marinescu Constantin nr.15A, sector 5, Bucureşti.

Totodată, urmare a Circularei D.G.M.R.U.-Centrul de Psihologie al M.A.I. înregistrată cu nr. 294513 din 04.10.2016, respectiv 4761302 din 04.10.2016, precizez că, pentru a participa la examenele/concursurile organizate de instituţia noastră, trebuie să depuneţi o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă în ultimele 6(şase) luni aţi fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi rezultatul evaluării psihologice (aviz psihologic apt/inapt).

În aceste condiţii, Inspectoratul General pentru Imigrări va proceda la verificarea în evidenţele Centrului de Psihologie al M.A.I. existenţa avizului psihologic şi în cazul în care se constată că aţi fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, nu veţi mai fi programaţi la o nouă evaluare psihologică. Vor fi luate în considerare documentele cuprinzând avizele psihologice valabile în perioada cuprinsă între data începerii înscrierilor şi data finalizării evaluărilor psihologice, conform calendarului stabilit.

Dacă din declaraţia pe propria răspundere rezultă că nu aţi fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop,veţi fi programaţi la testarea psihologică.

Candidaţii care au urmat deja procedura de  înscriere în perioada 03.10.2016–05.10.2016, se vor prezenta la structurile unde au depus documentele,  în vederea depunerii declaraţiei menţionate, până la data încheierii perioadei de înscriere.

Română
DisplayDate: 
07.10.2016