Modificări de taxe ale documentelor emise cetățenilor străini

În contexul unor modificări legislative, Inspectoratul General pentru Imigrări informează cu privire la scutirea de la plata taxei extrajudiciară de timbru, în valoare de 5 lei, percepută pentru eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie.

Această măsură a intrat în vigoare ca urmare a prevederilor O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, pentru eliberarea titlurilor de călătorie, permiselor de ședere sau prelungirea valabilităţii acestora pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie, nu se mai solicită timbrul fiscal, în valoare de 5 lei. 

Română
DisplayDate: 
18.07.2016