Informare

Inspectoratul General pentru Imigrări informează cu privire la operaţionalizarea adresei de e-mail document.igi@mai.gov.ro, în vederea primirii copiei cărţii de identitate în format electronic, conform art.2 alin(1) din OG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și  pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Română
DisplayDate: 
16.08.2016