IMPORTANT! COVID -19

Inspectoratul General pentru Imigrări informează că, în contextul limitării răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19), măsurile dispuse pe perioada stării de urgență pot afecta activitatea și programul de relații cu publicul în scopul protejării cetățenilor și a propriului personal.

Astfel, în acest sens, pentru a rămâne informați cu noile măsuri stabilite de către instituție, vă recomandăm să consultați în permanență secțiunea Comunicate de presă, a site-ului public sau urmărind următoarele link-uri:

http://igi.mai.gov.ro/ro/blog/organizarea-audien%C8%9Belor-%C3%AEn-perio...

http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/informare-cet%C4%83%C8%9Beni-str%C4%83ini-%C8%99i-angajatori

http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/m%C4%83suri-stabilite-%C3%AEn-activitatea-de-rela%C8%9Bii-cu-publicul-%C3%AEn-contextul-limit%C4%83rii-deplas%C4%83rii

http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/noi-modific%C4%83ri-privind-programul-de-lucru-cu-publicul-pentru-cet%C4%83%C5%A3enii-str%C4%83ini

http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/noi-m%C4%83suri-stabilite-%C3%AEn-interac%C8%9Biunea-cet%C4%83%C8%9Benilor-cu-institu%C8%9Bia-%C3%AEn-contextul-prevenirii-%C8%99i

http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/inpectoratul-general-pentru-imigr%C4%83ri-recomand%C4%83-utilizarea-metodelor-de-comunicare-la

http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/model-declara%C8%9Bie-de-completat-la-intrarea-%C3%AEn-%C8%9Bar%C4%83

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/proceduri-azil

Răspunsurile în limba engleză și arabă a celor mai frecvente întrebări privind măsurile dipuse prin Ordonanțele Militare. 

https://www.romaniaeacasa.ro/noutati/intrebari-si-raspunsuri-referitoare-la-starea-de-urgenta/

 

De asemenea, în programul de relații cu publicul pot intervenii modificări orare, pe care le găsiți actualizate la secțiunea Contact a site-ului, iar pentru orice alte informații, avem rugămintea de a ne contacta la numerele de telefon afișate în aceeași secțiune.

 

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

 

Română
DisplayDate: 
18 Mai 2020