Anunț de preselecție membri CCAF

Vă facem cunoscut faptul că pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat un Anunț de preselecție prin intermediul căruia membrii mediului asociativ reprezentativ pentru domeniul de activitate al MAI sunt invitați să își depună candidaturile în vederea obținerii unei poziții în Colegiu. Anunțul poate fi consultat accesând următorul link:

https://mai.gov.ro/documente/8%2008%202019%20Anun_%20de%20preselec_ie%20a%20membrilor%20CCAF.pdf

Română
DisplayDate: 
14 August 2019