Jurnale

Anunț public asupra deciziei etapei de încadrare - evaluarea impactului asupra mediului

Inspectoratul General pentru Imigrări, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare  a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată, pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea imobilului destinat Centrului de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara ", propus a se realiza în Timișoara, str. Grigore T. Popa, nr.2A, CF nr.444171 și nr. CAD 444171, județul Timiș.

Română

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Inspectoratul General pentru Imigrări  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitre a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea imobilului destinat Centrului de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara ", propus a se realiza în Timișoara, str. Grigore T. Popa, nr.2A, CF nr.444171 și nr. CAD 444171, județul Timiș.

Română

INFORMARE contingent lucrători

UPDATE 08.08.2018 - http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/guvernul-suplimentat-cu-8000-continge...

Vă informăm că, la data de 09 iulie a.c., a fost epuizat contingentul de avize pentru lucrătorii străini detașați, eliberate în conformitate cu HG nr.946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018.

Română

ANUNȚ: interpreți și traducători autorizați

Inspectoratul General pentru Imigrări intenționează să încheie contracte civile pentru prestări de servicii cu interpreți și traducători autorizați, specializați în principal pe următoarele limbi/dialecte în/și din care se va realiza interpretarea / traducerea în cadrul procedurii de azil, astfel: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă, chineză, arabă, turcă, albaneză, kurdă, vietnameză, paştună, dari, persană (farsi), urdu, hindi, punjabi, nepaleză, somali, bengaleză, tamilă, filipineză, swahili/kiniarwaanda/kirundi, armeană, ucraineană, sârbă, tigrină/tigre

Română

LEGISLATIVE CHANGES - AVERAGE GROSS WAGE INCREASE

Please note that, following the entry into force of Law no. 7 of 16.02.2017 on state social insurance budget in 2017, as of 20/02/2017, the average gross salary is 3.131 RON.

Note that, according to art. 56, paragraph 4, in conjunction with para. 1, the O.U.G. 194/2002, republished, on aliens in Romania, further extensions of the right to temporary residence for employment purposes shall be granted if the alien shows evidence of maintaining wages at least at the level provided in par. One during the stay previously granted or at least the gross average wage.

 

Engleză

Schimbări legislative - modificarea salariului mediu brut

           Salariul mediu brut, una dintre condiţiile care trebuie îndeplinită de străinii care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, a fost majorat de la 3131 la 4162  de lei, ca urmare a unor modificări legislative. Totodată, începând cu data de 01 ianuarie a.c., salariul minim brut garantat în plată este de 1900 de lei.

Română

Relocarea serviciului pentru Imigrări al județului Ilfov

Vă informăm că începând cu data de 20 februarie 2017 activitatea Serviciului pentru Imigrări al județului Ilfov se va desfășura în sediul Inspectoratului General pentru Imigrări situat în strada Nicolae Iorga, nr. 23, sector 1, București.

Totodată, vă reamintim că programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 8:30-16:30, iar miercuri până la 18:30, structurat pe intervale de timp destinate activităților de depunere și eliberări de documente. Pentru detalii puteți accesa secțiunea Contact a site-ului. 

Română

Modificări de taxe la documentele de călătorie şi şedere emise cetăţenilor străini

Inspectoratul General pentru Imigrări informează cu privire la noile taxe aferente documentelor emise cetăţenilor străini, ca urmare a modificărilor unor acte normative. 

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2017, contravaloarea pașaportului eliberat persoanelor fără cetățenie, a documentului de călătorie eliberat refugiaților precum și a documentului de călătorie eliberat persoanelor care au obținut protecție subsidiară este de 258 de lei.                  

Română

Precizări importante cu privire la procedura de desfășurare a examenelor/concursurilor

În conformitate cu prevederile art. 63, anexa nr.3 din O.m.a.i. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., fac următoarele precizări cu privire la procedura de desfăşurare a examenelor/concursurilor organizate la nivelul I.G.I.:

Română

Pagini