Proiecte de monopol

”Consolidarea sistemului de combatere a abuzului la procedura de azil prin implementarea metodei de analiză lingvistică”

Obiectiv general - Reducerea perioadei de derulare a procedurii de azil si combaterea abuzului la aceasta, prin identificarea cererilor evident nefondante - ROFAMI20120OS1P15

Perioada de implementare 26.06.2020 – 19 luni

”Crearea unui mecanism de monitorizare și evaluare a condițiilor de recepție din centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil”

Obiectiv general - Crearea unui mecanism de monitorizare și evaluare a condițiilor de recepție din centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azi - ROFAMI2020OS1P14

Perioada de implementare 26.06.2020 – 18 luni

”Continuarea consolidării capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul returnării prin dotarea cu autovehicule”

Obiectiv general - Consolidarea capacităţii operaţionale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul combaterii imigrației ilegale și returnării prin îmbunătățirea dotării cu autoturisme destinate acestor activități - ROFAMI2019OS3P12

Perioada de implementare 25.11.2019 - 14 luni

Implementarea operațiunilor de returnare forțată - ROFAMI2018OS3P08

Obiectiv general - Asigurarea unor strategii de returnare corecte și eficace în Statele Membre, care să contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și readmisia efectivă în țările de origine și tranzit.

Perioada de implementare: 29.10.2018 -48 luni

Upgradarea și extinderea mijlocului de comunicații DubliNet la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări - ROFAMI2018OS1P10

Obiectiv: Dezvoltarea mijlocului electronic sigur de transmisie DubliNet la nivelul Direcției Azil și Integrare și extinderea utilizării acestuia la nivelul centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil.

Perioada de implementare: 29.10.2018 -12 luni

Realizarea împrejmuirii terenului pentru creșterea capacității Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad ROFAMI2018SF07

Obiectiv: Consolidarea capacității administrative a IGI prin asigurarea unor condiții de trai și standarde de siguranță adecvate pentru străinii din cadrul Centrului de cazare  a străinilor luați in custodie publică Arad 

Perioada de implementare: 25.10.2018 - 8 luni

Promovarea în statele terțe a condițiilor de admisie și ședere în România ROFAMI2018OS2P01

Obiectiv: Promovarea căilor de migrație legală în rândul resortisanților țărilor terțe (RTT) prin intermediul personalului consular și a misiunilor diplomatice ale României în statele terțe.

Perioada de implementare: 29.10.2018 - 20 luni

Efectuarea unor misiuni de selecţie şi monitorizare pentru relocarea refugiaţilor în România - ROFAMI2018OS1P09

Obiectiv: Asumarea obligaţiilor României ca stat de relocare a refugiaţilor prin implementarea programului naţional de relocare conform legislaţiei în vigoare şi angajamentelor asumate de România pe plan european

Perioada de implementare: 19.07.2018 - 24 luni

Lucrari de constructie, reabilitate si modernizare a imobilului destinat Centrului de Tranzit in regim de urgenta Timisoara - ROFAMI2017OS1ASP02

Obiectiv: Sprijinirea operatiunilor de relocare in cooperare cu ICNUR, in deplina concordanta cu legislatia nationala

Perioada de implementare: 30.10.2017 - 21 luni

Pagini