Proiecte de monopol

Dotarea cu autovehicule în scopul îmbunătățitii condițiilor de transport pentru solicitanții de azil - ROFAMI2016OS1P06

Obiectiv - Consolidarea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul azilului prin îmbunătățirea dotării cu autoturisme destinate activităților operative

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 29.03.2017 - 9 luni
Îmbunătățirea condițiilor de recepție în centrele regionale ale IGI - ROFAMI2016OS1P05

Obiectiv – Asigurarea capacităţii de recepţie a solicitanţilor de azil şi beneficiarilor de protective international la standardele UE

Perioada de implementare – 23.12.2016 – 7 luni
Dotarea cu un sistem de supraveghere video digitala si un sistem perimetral și control acces in spatiile inchise CRCPSA Bucuresti-ROFAMI2016SF03

Obiectiv - Creșterea capacității de supraveghere a spațiilor închise din cadrul CRCPSA Bucuresști implicate în managementul sistemului național de azil

Perioada de implementare 23.09.2016 - 8 luni
Întărirea capacității de răspuns a IGI la un aflux masiv de migranți -ROFAMI2016SF02

Obiectiv - Creșterea capacității operative a instituțiilor implicate în managementul situațiilor generate de străinii care intră sau încearcă să intre într-un număr foarte mare pe teritoriul României

Perioada de implementare 23.09.2016 - 5 luni
Eficientizarea serviciilor publice oferite de către IGI prin crearea site-ului IGI – ROFAMI2016SF01

Obiectiv - Eficientizarea serviciilor publice oferite prin crearea platformei on-line a IGI, în vederea creșterii gradului de informare publică și a transparenței instituționale.

Perioada de implementare 23.09.2016 - 5 luni
Cooperarea cu autoritățile române relevante cu atribuții în domeniul combaterii imigrației ilegale și returnării implicate în domeniul depistării şi returnării– ROFAMI2016OS3P03

Obiectiv - Consolidarea capacităţii operaţionale a autorităților relevante şi a structurilor colaboratoare implicate în domeniul depistării şi returnării  imigranţilor cu şedere ilegală în România

Perioada de implementare 30.06.2016 - 36 de luni
Realizarea misiunilor de selecție pentru relocarea refugiaților în România – ROFAMI2016OS1PO4

Obiectiv - Asumarea obligatiilor Romaniei ca stat de relocare a refugiatilor prin implementarea programului national de relocare conform legislatiei in vigoare si angajamentelor asumate de Romania pe plan European

Perioada de implementare 30.06.2016 - 18 luni
Elaborarea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea energetică a Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Otopeni (Documentație Tehnico-Economică Centrul Otopeni) – ROFAMI2016OS3PO2

Obiectiv - Îmbunătățirea condițiilor de recepție în centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică.

Perioada de implementare 30.06.2016 - 7 luni
Elaborarea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea energetică a Centrului regional de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil București (Documentație Tehnico-Economică CRCPSA București) – ROFAMI2016OS1PO3

Obiectiv - Îmbunătățirea condițiilor de recepție în centrele regionale de cazare și proceduri pentru solicitanți de azil

Perioada de implementare 30.06.2016 - 7 luni
Reabilitarea și modernizarea imobilului situat în str. Sever Bocu nr.49, mun. Timișoara, destinat Centrului de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara - Etapa I (CTU Timișoara I)- ROFAMI2016OS1ASP01

Obiectiv - Sprijinirea operatiunilor de relocare in cooperare cu ICNUR, in deplina concordanta cu legislatia international

Perioada de implementare 30.06.2016 - 7 luni

Pagini