Proiecte de monopol

Lucrari de constructie, reabilitate si modernizare a imobilului destinat Centrului de Tranzit in regim de urgenta Timisoara - ROFAMI2017OS1ASP02

Obiectiv: Sprijinirea operatiunilor de relocare in cooperare cu ICNUR, in deplina concordanta cu legislatia nationala

Perioada de implementare: 30.10.2017 - 21 luni

Consolidarea capacitatii de reactie in cazul unui aflux de migranti - ROFAMI2017SF04

Obiectiv: Consolidarea capacitatii de receptie a Romaniei in situatia unui aflux de migranti

Perioada de implementare: 30.08.2017 - 12 luni

Asistarea cetatenilor straini pentru care a fost dispusa luarea in custodie publica si introducerea in centrele de cazare - ROFAMI2017OS3P06

Obiectiv: Asigurarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor străini pentru care a fost dispusă luarea în custodie publică şi introducerea în cele două centre de cazare.

Perioada de implementare: 31.08.2017 - 36 luni

Modernizarea hardware a CRCPSA ale IGI - ROFAMI2017OS1P07

Obiectiv: Consolidarea capacității operaționale a centrelor regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări

Perioada de implementare: 13.08.2017 - 6 luni

Îmbunătăţirea asistentei destinate solicitanţilor de protecţie internaţională- ROFAMI2017OS1P08

Obiectiv: Imbunatatirea serviciilor destinate solicitantilor de protectie internationala prin asigurarea conditiilor adecvate pentru procesarea cererilor de azil si instruirea personalului relevant din cadrul IGI in asigurarea asistentei necesare conform standardelor nationale si internationale in domeniu.

Perioada de implementare: 31.08.2017 - 12 luni

Modernizarea hardware a structurilor teritoriale ale IGI - ROFAMI2017OS2P02

Obiectiv: Consolidarea capacității operaționale a structurilor teritoriale de imigrări, a Inspectoratului General pentru Imigrări

Perioada de implementare – 30.08.2017 – 10 luni

Consolidarea capacității operaţionale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul returnării prin dotarea cu autovehicule - ROFAMI2017OS3P05

Obiectiv: Consolidarea capacităţii operaţionale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul combaterii imigrației ilegale și returnării prin îmbunătățirea dotării cu autoturisme destinate acestor activităţi.

Perioada de implementare – 25.07.2017 – 11 luni

Crearea unui sistem de procesare date statistice in domeniul migratiei ilegale ROFAMI2016OS3P04

Obiectiv: Consolidarea capacitatii Inspectoratului General pentru Imigrari in ceea ce priveste procesul de gestionare a datelor statistice in domeniul fluxurilor ilegale, custodiei publice si strainilor returnati.

Perioada de implementare – 31.03.2017 – 10 luni

Dotarea cu autovehicule în scopul îmbunătățitii condițiilor de transport pentru solicitanții de azil - ROFAMI2016OS1P06

Obiectiv - Consolidarea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul azilului prin îmbunătățirea dotării cu autoturisme destinate activităților operative

Perioada de implementare: 29.03.2017 - 9 luni

Pagini