Proiecte de monopol

Implementarea operațiunilor de returnare forțată - ROFAMI2018OS3P08

Obiectiv general - Asigurarea unor strategii de returnare corecte și eficace în Statele Membre, care să contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și readmisia efectivă în țările de origine și tranzit.

Perioada de implementare: 29.10.2018 -48 luni

Upgradarea și extinderea mijlocului de comunicații DubliNet la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări - ROFAMI2018OS1P10

Obiectiv: Dezvoltarea mijlocului electronic sigur de transmisie DubliNet la nivelul Direcției Azil și Integrare și extinderea utilizării acestuia la nivelul centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil.

Perioada de implementare: 29.10.2018 -12 luni

Realizarea împrejmuirii terenului pentru creșterea capacității Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad ROFAMI2018SF07

Obiectiv: Consolidarea capacității administrative a IGI prin asigurarea unor condiții de trai și standarde de siguranță adecvate pentru străinii din cadrul Centrului de cazare  a străinilor luați in custodie publică Arad 

Perioada de implementare: 25.10.2018 - 8 luni

Promovarea în statele terțe a condițiilor de admisie și ședere în România ROFAMI2018OS2P01

Obiectiv: Promovarea căilor de migrație legală în rândul resortisanților țărilor terțe (RTT) prin intermediul personalului consular și a misiunilor diplomatice ale României în statele terțe.

Perioada de implementare: 29.10.2018 - 20 luni

Efectuarea unor misiuni de selecţie şi monitorizare pentru relocarea refugiaţilor în România - ROFAMI2018OS1P09

Obiectiv: Asumarea obligaţiilor României ca stat de relocare a refugiaţilor prin implementarea programului naţional de relocare conform legislaţiei în vigoare şi angajamentelor asumate de România pe plan european

Perioada de implementare: 19.07.2018 - 24 luni

Lucrari de constructie, reabilitate si modernizare a imobilului destinat Centrului de Tranzit in regim de urgenta Timisoara - ROFAMI2017OS1ASP02

Obiectiv: Sprijinirea operatiunilor de relocare in cooperare cu ICNUR, in deplina concordanta cu legislatia nationala

Perioada de implementare: 30.10.2017 - 21 luni

Consolidarea capacitatii de reactie in cazul unui aflux de migranti - ROFAMI2017SF04

Obiectiv: Consolidarea capacitatii de receptie a Romaniei in situatia unui aflux de migranti

Perioada de implementare: 30.08.2017 - 12 luni

Asistarea cetatenilor straini pentru care a fost dispusa luarea in custodie publica si introducerea in centrele de cazare - ROFAMI2017OS3P06

Obiectiv: Asigurarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor străini pentru care a fost dispusă luarea în custodie publică şi introducerea în cele două centre de cazare.

Perioada de implementare: 31.08.2017 - 36 luni

Modernizarea hardware a CRCPSA ale IGI - ROFAMI2017OS1P07

Obiectiv: Consolidarea capacității operaționale a centrelor regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări

Perioada de implementare: 13.08.2017 - 6 luni

Pagini