Proiecte de grant

FAMI 19.03.01.01

CRCMIS - Centrul Român de Cercetare a Migraţiei şi Incluziunii Sociale

Beneficiar: Centrului pentru Studiul Comparat al Migraţiei

Obiectiv general - dezvoltarea unui cadru conceptual de documentare și informare şi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a imigranților în România prin înființarea Centrului Român de Cercetare a Migrației și Integrării Sociale  în cadrul Centrului pentru Studiul Comparat al Migraţiei din Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeş-Bolyai Cluj

Perioada de implementare - 24.01.2020-23.01.2021

FAMI 19.01.03

Servicii de sănătate Accesibile Nevoilor Solicitanților de Azil (S.A.N.S.A.)

Beneficiar : FUNDAȚIA ICAR

Obiectiv general : îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Perioada de implementare – 13.08.2019 –12.08.2020

FAMI 19.01.02

Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – ASIST RO

Beneficiar: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom

Obiectiv general – îmbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

Perioada de implementare – 13.08.2019-12.08.2020

 

FAMI 19.01.01

Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania

Beneficiar: Consiliul National Roman pentru Refugiati

Obiectiv general – Asigurarea accesului la consiliere si asistenta juridica pentru solicitantii de azi pe durata intregii proceduri de azi si a  procedurii Dublin si pentru beneficiarii de protectie internationala a caror situatie este reanalizata, pe durata procedurii de reanalizare, precum si pentru beneficiarii de protectie internationala pe durata procedurii de reunificare a familiei, conform Legii 122/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Perioada de implementare – 14.08.2019-13.08.2020

FAMI 19.01.04(05)

Integrare ACUM II - Abordari complexe și unitare pentru migranți

Beneficiar:  AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania

Obiectiv general: Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internatională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată de tip “on stop shop” - prin furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în sprijinirea migranților în procesul de integrare.

Perioada de implementare – 13.08.2019-12.08.2020

 

FAMI 19.01.04(04)

SIM_CIS – Servicii Integrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare

Beneficiar: Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) – filiala Cluj

Obiectiv general: Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi a resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi.   

Perioada de implementare –  14.08.2019-13.08.2020

 

FAMI 19.01.04(03)

Integrarea străinilor în România: un proces continuu

Beneficiar: FUNDAȚIA ICAR

Obiectiv general: Contribuție la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI)

Perioada de implementare: 10.08.2019-09.08.2020

 

FAMI 19.01.04(02)

„My Place”  – o punte pentru integrarea BPI si RTT in Romania

Beneficiar:  ASOCIATIA JRS ROMANIA

Obiectiv general:  sustinerea procesului de integrare efectiva la nivelul Regiunii 2 pentru BPI si RTT, cu predilectie categoriile de persoane vulnerabile sau cu nevoi speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat

Perioada de implementare: 12.08.2019 – 11.08.2020

FAMI 18.04.01

Sprijin pentru relocarea a 109 refugiați din Turcia și Iordania în România – STARRT III

Beneficiar - Organizatia Internationala pentru Migratie - Biroul in Romania

Obiectiv general - Proiectul își propune să sprijine în mod comprehensiv participarea activă a României la eforturile Statelor Membre ale Uniunii Europene de implementare a unor soluții durabile ca răspuns la nevoile reale de protecţie internaţională ale persoanelor strămutate din cauza conflictului din Siria în ţări din imediata vecinătate, respectiv Turcia și Iordania.

Perioada de implementare - 20.03.2019 - 20.03.2020 (12 luni)

FAMI 18.04.05

ALTERNATIVE
Beneficiar: JRS
Obiectiv: Imbunatatirea situatiei socio-economice a strainilor pentru care a incetat masura custodiei publice sau pentru cei in cazul carora s-a acordat tolerarea ca alternativa la custodia publica
Perioada de implementare: 18.12.2018 - 18.12.2020 (24 luni)

Pagini