Proiecte de grant

FAMI 17.02.03

Integrarea străinilor cu şedere legală în societatea românească: o construcţie comună

Beneficiar: Fundaţia ICAR

Obiectiv: Contribuţie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecţie şi a străinilor cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerinţelor Programului Naţional - Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (PN FAMI).

Perioada de implementare (etapa I): 07.06.2017-07.06.2018

Perioada de implementare (etapa II): 07.06.2018-07.06.2019

17.02.04

SIM _ CIS 4 - Servicii integrate pentru migraţi - comunităţi interculturale şi solidare

Beneficiar: Liga Apărării Drepturilor Omului

Obiectiv: Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi

Perioada de implementare (Etapa I): 07.06.2017 - 07.06.2018
Perioada de implementare (Etapa II): 07.06.2018 - 07.06.2019

17.01.01

INTERACT PLUS - Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural

Beneficiar: Organizația Internațională pentru Migrație - Biroul în România

Obiectiv: Proiectul își propune să contribuie la consolidarea integrării socio-economice şi culturale a migranților (BPI şi RTT) din Regiunea 1 în societatea românească, prin servicii de integrare comprehensive şi coerente, capacitarea migranților, diversificarea oportunităţilor de accesare a pieţei muncii din România şi dialog intercultural cu societatea gazdă.

Perioda de implementare (etapa I): 

17.02.05

Integrare ACUM – Abordări complexe şi unitare pentru migranţi

Beneficiar: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Obiectiv: Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție international ș iresortisanți ai unor țări terțe, în societatea românească printr-o abordare integrată, înfurnizarea informaţiilor şi serviciilor de  de care aceştia au nevoie  (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă) și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituţiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuţii în domeniul integrării migranţilor.

Perioada de implementare (etapa I): 31.05.2017– 31.05.2018
Perioada de implementare (etapa II): 31.05.2018– 31.05.2019

17.02.02

My place – O punte pentru integrarea BPI și RTT în România

Beneficiar: Serviciul Iezuiților pentru Refugiați în România

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susţinerea procesului de integrare efectivă la nivelul regiunii 2 pentru BPI şi RTT, cu predilecţie categoriile de persoane vulnerabile şi cu nevoie speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat.

Perioada de implementare: 

17.01.02

Programul de sprijin pentru repatriere voluntara umanitar asistata si reintegrare (RVAR)

Beneficiar - Organizatia Internationala pentru Migratie – Biroul in Romania

Obiectiv - Proiectul îşi propune să contribuie la gestionarea eficientă a fenomenului migraţiei în România prin repatrierea în condiţii de siguranţă şi demnitate a unui număr de 240 de migranţi în ţările lor de origine, precum şi prin măsuri sustenabile de reintegrare socio-economică a unui număr de 90 de migranţi până în anul 2020 şi a consolidării cooperării instituţionale între actorii cu competenţe în domeniul migraţiei.

Perioada de implementare: 26.04.2017– 25.04.2018 (prima etapa)
17.01.01

Monitorizarea misiunilor de returnare fortata

Beneficiar - Consiliul National Roman pentru Refugiati

Obiectiv - Respectarea standardelor UE, a drepturilor omului și demnității migranților cu ședere ilegală pe teritoriul României, pe timpul operațiunilor de returnare forțată sub escortă desfășurate de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Perioada de implementare: 30.03.2017– 30.03.2018
FAMI 15.04.01

Monitorizarea misiunilor de returnare fortata

Beneficiar - Consiliul National Roman pentru Refugiati

Obiectiv:Respectarea standardelor UE, a drepturilor omului și demnității migranților cu ședere ilegală pe teritoriul României, pe timpul operațiunilor de returnare forțată sub escortă desfășurate de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Perioada de implementare: 30.03.2016– 30.03.2017
FAMI 16.04.03

ALTERNATIVE – Suport temporar pentru persoanele tolerate

Beneficiar - Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

Obiectiv: Imbunatatirea situatiei socio-economice a strainilor pentru care a incetat masura custodiei publice sau pentru cei in cazul carora s-a acordat tolerarea ca alternativa la custodia publica, prin cooperarea continua cu autoritatile statului si organizatiile relevante.

Perioada de implementare 09.12.2016-08.12.2017
FAMI 16.04.02

Consiliere și asistență materială acordată în centrele custodie publica

Beneficiar - Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Obiectiv: Consilierea și informarea migranților cu privire la operaţiunile de returnare forţată şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni;drepturile, obligațiile și regulile de conduită în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad si Otopeni ale Inspectoratului General pentru Imigrari; și asigurarea, pentru aceștia, de servicii și asistenta specifica (inclusiv materială) complementară celei acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare cât și pentru returnarea sub escortă în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate.

Perioada de implementare 05.12.2016– 05.12.2017

Pagini