Proiecte de grant

FAMI 18.04.05

ALTERNATIVE
Beneficiar: JRS
Obiectiv: Imbunatatirea situatiei socio-economice a strainilor pentru care a incetat masura custodiei publice sau pentru cei in cazul carora s-a acordat tolerarea ca alternativa la custodia publica
Perioada de implementare: 18.12.2018 - 18.12.2020 (24 luni)

FAMI 18.04.04

Consiliere si asistenta materiala acordata migrantilor aflati in custodie publica
Beneficiar: CNRR
Obiectiv: Asigurarea de servicii de asistenta specifica (inclusiv materiala) complementara celei acordate de statul roman atat pe timpul sederii in centrele de cazare cat si pentru returnarea sub escorta in tara de origine sau de destinatie in conditii de demnitate
Perioda de implementare: 18.12.2018-18.12.2020 (24 luni)

FAMI 18.04.03

Asistenta juridica acordata strainilor pentru care a fost emisa o decizie de returnare
Beneficiar: CNRR
Obiectiv: Asigurarea minimelor garantii in ceea ce priveste posibilitatea de a face uz de caile de atac prevazute de legislatia in vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, prin acordarea de servicii de consiliere juridica, asistenta juridica, interpretare si reprezentare juridica in instanta
Perioada de implementare: 14.12.2018 - 14.12.2020 (24 luni)

FAMI 18.04.02

O noua casa 3
Beneficiar: JRS
Obiectiv: Facilitarea procesului de integrare la nivel regional a beneficiarilor unei forme de protectie
Perioada de implementare: 18.12.2018 - 18.12.2020 (24 luni

FAMI 18.02.02

Servicii de ocrotire a sanatatii pentru solicitantii de azil S.O.S. S.A
Beneficiar: Fundatia ICAR
Obiectiv: Imbunatatirea conditiilor de primire si asistenta pentru solicitantii de azil din Romania prin contributie la asigurarea nevoilor de baza in materie de sanatate fizica si psihica a acestora
Perioda de implementare: 24.07.2018 - 24.07.2019 (12 luni)

FAMI 18.02.01

Asistenta si servicii integrate pentru solicitantii de azil din Romania - A.S.I.S.T S.A
Beneficiar: AIDRom
Obiectiv: Imbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanților de azil în România
Perioada de implementare: 24.07.2018 - 24.07.2019 (12 luni)

FAMI 18.01.01

Monitorizarea returnării forțate
Beneficiar: Consiliul National Roman pentru Refugiati
Obiectiv: Respectarea standardelor UE, a drepturilor omului si demnitatii migrantilor cu sedere ilegala pe teritoriul Romaniei, pe timpul operatiunilor de returnare sub escorta desfasurate de IGI
Perioada de implementare: 03.04.2018- 03.04.2020 (24 luni)

FAMI 17.04.01

Asistență juridică acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare

Beneficiar: Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR)

Obiectiv: Asigurarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, prin acordarea de servicii de consiliere juridica, asistenţă juridică, interpretare şi reprezentare juridică în instanţă

Perioada de implementare: 30.11.2017 – 29.11.2018 (12 luni)

FAMI 17.04.02

Consiliere și asistență materială acordată migranților aflați în custodie publică

Beneficiar: Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR)

Obiectiv: Consilierea și informarea migranților (inclusiv a minorilor neînsoțiți) cu privire la: - operaţiunile de returnare forţată şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni; - drepturile, obligațiile și regulile de conduită în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad si Otopeni ale Inspectoratului General pentru Imigrari; - asigurarea, pentru aceștia, de servicii și asistenta specifica (inclusiv materială) complementară celei acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare cât și pentru returnarea sub escortă (însoțirea – pentru minori neînsoțiți) în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate;

Perioada de implementare: 30.11.2017 – 29.12.2018 (12 luni)

FAMI 17.04.03

ALTERNATIVE – Suport temporar pentru persoane tolerate

Beneficiar: Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

Obiectiv: Îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a străinilor pentru care a încetat măsura custodiei publice sau pentru cei în cazul cărora s-a acordat tolerarea ca alternativă la custodia publică, prin cooperarea continuă cu autorităţile statului şi organizaţiile relevante

Perioada de implementare: 09.12.2017 – 08.12.2018 (12 luni)

Pagini