Formular petitii

Prin petiție se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 aprobată de Legea 233 din 23 aprilie 2002.

Cererea, petiţia sau reclamaţia trebuie să conţină o descriere detaliată a împrejurărilor în care s-au produs faptele sau să indice temeiul legal în care se face solicitarea.

Timpul estimativ de completare al formularului este de 10 minute.

Prin intermediul formularului următor puteţi înregistra cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea dumneavoastră:

Română
Ataşamente:
Files must be less than 2 MB.
Tipuri de fișiere permise: gif jpg jpeg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.