CONDITII CU PRIVIRE LA INTRAREA STRAINILOR

 Intrarea pe teritoriul Romaniei poate fi permisa strainilor1 care indeplinesc urmatoarele conditii:
 
  • poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul roman;
  • poseda viza sau permis de sedere acordate in conditiile OUG nr.194/2002 sau, dupa caz, poseda orice autorizatie care confera titularului drept de tranzit ori de sedere pe teritoriul Romaniei in baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii si aplicabile pentru Romania, daca prin intelegeri internationale nu s-a stabilit altfel;
  • prezinta documente care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru intretinere pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat in care exista siguranta ca li se va permite intrarea;
  • prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul Romaniei, in cazul strainilor aflati in tranzit;
  • pe numele lor nu sunt introduse semnalari in Sistemul informatic national de semnalari in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman;
  • pe numele lor nu sunt introduse semnalari in Sistemul de Informatii Schengen in scopul refuzului intrarii;
  • nu prezinta un pericol pentru apararea si siguranta nationala, ordinea, sanatatea ori morala publica.
 
1Străin - persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;


VIZA DE SCURTA SEDERE
Daca doriti sa calatoriti in Romania pentru o perioada scurta de timp şi sunteţi resortisant al unui stat pentru care este necesară viza trebuie sa obtineti o viza de scurtă şedere (simbol C).
 
Consultati lista statelor ai caror cetateni nu au nevoie de viza pentru a intra in Romania.
Consultati lista statelor ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra in Romania.  
 
Viza de scurta sedere va permite sa solicitati intrarea pe teritoriul Romaniei, pentru alte motive decat imigrarea, in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari.
 
De asemenea, documentul de calatorie in care urmează sa fie aplicata viza trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: valabilitatea acestuia trebuie sa depaseasca valabilitatea vizei solicitate cu cel putin 3 luni si sa fi fost eliberat in ultimii 10 ani.
  
Dintre statele ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra in Romania exista unele pentru ai caror cetateni este necesara obtinerea unei invitatii aprobată de Inspectoratul General pentru Imigrări.
 
Invitatia poate fi facuta de o persoana fizica sau juridica, cetatean roman sau strain cu resedinta in Romania.(Consultati lista statelor ai caror cetateni au nevoie de invitatie pentru a obtine viza de intrare in Romania).
 
Viza de scurta sedere va da dreptul sa vizitati Romania pentru o perioada limitata de timp si nu poate fi prelungita. Daca doriti sa ramaneti o perioada mai mare de timp pe teritoriul Romaniei, trebuie sa obtineti o viza de lunga sedere si, ulterior, un permis de sedere pe teritoriul Romaniei.
 
Puteti obtine o viza de scurta sedere de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei. (Consultati lista acestora).
 
Dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei, ce va este conferit prin viza de scurta sedere, nu poate fi prelungit. Totusi, in cazul in care, din motive obiective, nu puteti parasi teritoriul Romaniei in termenul acordat de viza, puteti obtine o decizie de returnare de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.
 
Taxa de viza este de 60 Euro si se achita la misiunea diplomatica romana din  statul in care faceti solicitarea.
 
Tipuri de viza
Consultati lista documentelor necesare obtinerii vizei de scurta sedere, in functie de scopul venirii dumneavoastra in Romania:
Cand viza de scurta sedere este conditionata de obtinerea invitatiei
Daca sunteti posesorul unui pasaport simplu, puteti obtine viza de scurta sedere cu una sau mai multe calatorii daca prezentati misiunilor diplomatice si oficiilor consulare o invitatie scrisa (model aici), avizata de Inspectoratul General pentru Imigrari, din partea unei persoane fizice sau juridice din Romania.
 
Invitatia, insotita de o serie de documente, in functie de scop, se ridica, se completeaza in doua exemplare si se depune la sediul formatiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari, in vederea aprobarii. Consultati lista documentelor necesare avizarii invitatiei in functie de scopul venirii in Romania: vizita , turism afaceri.
 
Invitatiile se aproba in 60 de zile de la data depunerii.
 
Pentru strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop turistic, in grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societatilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, membre ale Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania, aprobarea invitatiilor se face in termen de 30 de zile de la data depunerii. 
 
In cazul aprobarii, un exemplar al invitatiei va fi inmanat invitatorului, care o va transmite catre dumneavoastra. Veti prezenta invitatia, in original, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular, insotita de celelate documente, pentru obtinerea vizei romane. Trebuie sa aplicati pentru viza in termen de 30 de zile de la aprobarea invitatiei, in caz contrar aceasta pierzandu-si valabilitatea.
 
Invitatorul, persoana fizica sau juridica va suporta cheltuielile ocazionate de indepartarea de pe teritoriul Romaniei a strainilor invitati. Invitatia constituie titlu executoriu in situatia in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza.
 
Exceptii pentru viza de scurta sedere
 
Exista anumite situatii cand pentru obtinerea unei vize de scurta sedere nu mai aveti nevoie de invitatie avizata de Inspectoratul General pentru Imigrari, situatie in care solicitati viza de la reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare cu o invitatie autentificata notarial. (Consultati exceptiile de la procedura invitatiei).   
 
Pentru aprobarea unei vize de scurta sedere, Centrul National de Vize solicita avizul Inspectoratului General pentru Imigrari marindu-se astfel termenul de acordare a vizei. Inspectoratul General pentru Imigrari emite avizul pentru viza de scurta sedere in 7 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, iar in situatii temeinic justificate termenul poate fi prelungit cu inca 7 zile lucratoare. Exista insa si situatii in care nu mai este nevoie de acest aviz. (Consultati lista exceptiilor de la avizul I.G.I.)
  
Dacă sunteţi cetăţeni ai statelor ai caror resortisanţi au nevoie de viza (consultati lista) puteti intra in Romania fara viza daca va regasiti in una dintre urmatoarele situatii:
 
     - sunteţi titulari de vize uniforme (cu două sau mai multe călătorii), de vize cu valabilitate teritorială limitată, de vize de lungă şedere sau de permise de şedere eliberate de statele membre Schengen, cît şi de vize de scurtă şedere sau lungă şedere şi de permise de şedere eliberate de Bulgaria, Cipru şi Croaţia  - pentru tranzit şi şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.
Dreptul de şedere pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele/permisele de şedere respective.
 
detineţi un permis valabil de şedere pe termen lung eliberat de un stat membru al UE - pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai multe şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României;
 
Aveţi posibilitatea de a vă calcula dreptul dumneavoastră de şedere, prin utilizarea calculatorului     http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm  pus la dispoziţie, în acest sens, de către Comisia Europeană. 
 
- sunteţi posesorul unui permis de mic trafic, eliberat în conformitate cu O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a Convenţiei Schengen, în condiţiile în care vă exercitaţi dreptul de circulaţie, în concordanţă cu regimul de mic trafic de frontiera.

 Legalitate, transparenta, respect