Inregistrarea rezidentei pe teritoriul Romaniei

  Rezidenta in Romania a cetatenilor din statele UE/SEE/Confederatia Elvetiana si a membrilor de familie

Sunteti cetatean al unui stat din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European sau Confederatia Elvetiana si doriti sa stati mai mult de 3 luni pe teritoriul Romaniei? Atunci trebuie sa va inregistrati rezidenta la fomatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti.Documentele emise de Inspectoratul General pentru Imigrari care atesta rezidenta in Romania sunt:

  • certificat de inregistrare (pentru cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene),
  • carte de rezidenta (pentru membrii de familie ai cetatenilor UE/SEE/Confederatia Elvetiana),
  • carte de rezidenta permanenta (atat pentru cetatenii UE/SEE/Confederatia Elvetiana, cat si pentru membrii lor de familie).

Cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene si membrii lor de familie pot lucra pe teritoriul Romaniei in mod dependent/independent in aceleasi conditii ca si cetatenii romani (pe baza unui contract individual de munca, contract de detasare, aviz, etc.).

 

Pentru obtinerea certificatului de inregistrare/cartii de rezidenta trebuie sa prezentati, la formatiunile teritoriale ale IGI din judetul in care locuiti, o serie de documente, in functie de scopul sederii in Romania.

 

Certificatul de inregistrare se emite in aceeasi zi si este valabil pentru o perioada de pana la 5 ani dar nu mai mica de un an. Cartea de rezidenta se emite in 90 de zile de la data depunerii cererii. Valabilitatea cartii de rezidenta este de pâna la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decât perioada de rezidenta a cetateanului UE/SEE/Confederatiei Elvetiene al carui membru de familie este solicitantul. In cazul solicitarilor ulterioare, daca sunt îndeplinite prevederile OUG 102/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, cartea de rezidenta se elibereaza în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.

 

Puteti desfasura activitati dependente sau independente pe teritoriul Romaniei, acestea neavand un caracter limitativ atata vreme cat se incadreaza in conditiile prevazute de legile romane.

 

 

1. Cetatenii din statele UE/SEE – pentru obtinerea certificatului de inregistrare depuneti urmatoarele documente, in functie de scop:

 

1.1. Lucratori

Enumerarea acestor activitati nu are caracter limitativ.

Pot fi inregistrati si cetatenii UE/SEE care desfasoara alte activitati pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii.

 

 

Angajare in munca

a) cerere tip;

b) carte de identitate /paşaport (original şi copie),

c) contract de munca (original şi copie) sau adeverinta eliberata de angajator (original),

d)„ print screen” din registrul general de evidenta a salariatilor, la secţiunea unde se regasesc datele referitoare la contractul de munca, stampilat şi semnat de catre angajator  pentru confirmarea veridicitatii documentului prezentat;

 

 

Detasati

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) contractul de detasare, adresa de detasare traduse şi legalizate în conditiile legii si adresa din partea filialei / societatii din Romania prin care sa confirme faptul că este detasat pe perioada stipulata in contractul de detasare;

 

 

Activitati Comerciale

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie),

c) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, denumit in continuare ONRC prin care se poate face dovada ca desfasoara activitati comerciale in conditiile legii – are calitatea de administrator;

 

 

Activitati economice

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) dovada faptului ca solicitantul poate exercita activitatea economica în conditiile stabilite de  OUG nr.44/2008 cu modificarile şi completarile ulterioare - Certificat constatator eliberat de O.N.R.C. (original şi copie)

 

Activitati profesionale

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) dovada faptului ca solicitantul poate exercita activitatea profesionala – autorizatie sau aviz (original si copie) eliberat conform legii speciale;

 

 

Voluntariat

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) contract de voluntariat(original si copie) încheiat cu organizatia gazda, în conformitate cu dispoziţiile legii speciale;

 

 

Activitati umanitare

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea si sprijinirea activitatilor umanitare din cadrul Ministerului Sanatatii Publice (original si copie);

d) adresa din partea organizatiei gazda prin care se confirma ca persoana în cauza desfăşoara activitati religioase în cadrul acesteia, daca avizul nu cuprinde aceasta precizare;

 

 

Activitati religioase

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) avizul avizul Secretariatului de Stat  pentru Culte (original si copie);

d) adresa din partea organizatiei gazda prin care se confirma ca persoana in cauza desfasoara activitati religioase in cadrul acesteia, daca avizul nu cuprinde aceasta precizare;

 

 

1.2. Rezidenta in baza mijloacelor de intretinere

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) dovada mijloacelor de intretinere;

d) dovada asigurarii de sanatate - cu exceptia persoanelor care au calitatea de asigurat fara plata contributiei potrivit art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

1.3. Studii

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) documente care atesta faptul ca este inscris la o institutie de invatamant acreditata;

d) dovada mijloacelor de intretinere;

e) dovada asigurarii de sanatate cu exceptia persoanelor care se incadreaza la art.213 alin.(1) lit. a) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 

1.4.A. Membrii de familie (cetateni UE/SEE/Confederatia Elvetiana)

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) copia cartii de identitate/documentului de calatorie si copia documentului care atesta rezidenta pe teritoriul national a cetateanului Uniunii Europene;

d) act de stare civila care atesta casatoria sau, dupa caz, documentele care atesta legatura de rudenie cu rezidentul;

e) dovada mijloacelor de intretinere;

f) dovada asigurarii de sanatate;

 

 

           1.4.B Membrii de familie ai cetateanului roman

 a) cerere tip;

 b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

 c) act de stare civila care atesta casatoria sau, dupa caz, documentele care atesta legatura de    rudenie cu cetateanul roman;

 d) cartea de identitate valabila a cetateanului roman in original si copie;

 e) dovada asigurarii de sanatate;

 

 

 

1.4.C. Parteneri si persoane aflate in intretinere (cetateni UE/SEE/Confederatia Elvetiana)

a) cerere tip;

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) copia cartii de identitate/documentului de calatorie si copia documentului care atesta rezidenta pe teritoriul national a cetateanului Uniunii Europene;

d) documente care atesta aceste calitati;

e) dovada mijloacelor de intretinere;

f)  dovada asigurarii de sanatate;

 

 

2. Membrii de familie ai cetatenilor UE/SEE/Confederatia Elvetiana (din state nonUE/SEE/Confederatia Elvetiana) – pentru obtinerea cartii de rezidenta depuneti urmatoarele documente:

 

2.A. Membrii de familie

a) cerere tip;

b) pasaportul (valabil) in original si copie;

c) copia cartii de identitate/documentului de calatorie si copia documentului care atesta rezidenta pe teritoriul national a cetateanului Uniunii Europene;

d) act de stare civila care atesta casatoria sau, dupa caz, documentele care atesta legatura de rudenie cu rezidentul;

e) dovada mijloacelor de intretinere;

f) dovada asigurarii de sanatate;

g) taxe.

 

2.B. Parteneri si persoane aflate in intretinere

a) cerere tip;

b) pasaportul (valabil) in original si copie;

c) copia cartii de identitate/documentului de calatorie si copia documentului care atesta rezidenta pe teritoriul national a cetateanului Uniunii Europene;

d) documente care atesta aceste calitati;

e) dovada mijloacelor de intretinere;

f) dovada asigurarii de sanatate;

g) taxe.

 

 

3. Alte situatii

 

In cazul in care intervin modificari cu privire la nume, prenume, cetatenie, adresa de resedinta, precum si in cazul distrugerii sau deteriorarii documentului care atesta rezidenta, trebuie sa obtineti un alt certificat de inregistrare, respectiv carte de rezidenta. Pentru aceasta, depuneti urmatoarele documente la fomatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti:

 

a) cerere tip;

b) documntul de identitate/pasaportul (valabil) in original si copie;

c) certificatul de inregistrare/cartea de rezidenta;

d) dovada modificarii survenite (cu excepţia adresei de rezidenta care se declara);

e) taxe.

 

Alte documente corespunzatoare scopului declarat se vor prezenta numai în cazul în care exista schimbari fata de cererea anterioara (declara alt scop, declara alt loc de munca, inscrierea la altă institutie de invatamant etc.).

 

Prin exceptie, cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene inregistrati in baza mijloacelor de întretinere trebuie sa faca dovada detinerii acestor mijloace si a asigurarii de sanatate la momentul depunerii noii cereri.

 

In cazul pierderii sau furtului documentului trebuie sa prezentati aceleasi documente de mai sus (fara documentul emis de IGI, bineinteles), in plus dovada pierderii sau furtului de la sectia de politie.Legalitate, transparenta, respect