Alte scopuri

Daca sunteti cetatean al unui stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European si doriti sa ramaneti pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie sa indepliniti o serie de conditii, in concordanta cu scopul ales.

 

Ce inseamna alte scopuri?

Categoria alte scopuri contine o serie de activitati pe care dumneavoastra le puteti desfasura pe teritoriul Romaniei. Astfel, puteti ramane aici: ca administrator al unei societati comerciale, pentru formarea profesionala neremunerata sau ca voluntar, pentru tratament medical de lunga durata sau pentru alte activitati ce nu contravin legilor romane.

 

Admnistrator

Daca veniti ca administrator al unei societati comerciale trebuie sa faceti dovada ca indepliniti in mod cumulativ urmatoarele conditii: aveti calitatea de administrator al firmei, la data solicitarii nu sunteti asociat sau actionar la societatea comerciala in cauza sau la alta persoana juridica romana si nu ati avut aceste calitati in ultimii 2 ani. Alte conditii care trebuiesc indeplinite: la firma respectiva nu mai exista un alt strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop, iar societatea comerciala a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel putin 50.000 euro.

 

Formarea profesionala neremunerata

Daca veniti in Romania in scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, trebuie sa aveti incheiat un contract de formare profesionala si sa dispuneti de mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul mediu brut pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa in viza.

 

Pentru voluntariat

Ca voluntar in Romania trebuie sa aveti incheiat un contract de voluntariat cu o persoana juridica de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ, denumita organizatie-gazda. Contractul va cuprinde mentiuni cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasurati, conditiile in care sunteti supravegheati in indeplinirea sarcinilor, precum si informatii privind orele de lucru. Organizatia-gazda asigura cazarea, mijloacele de intretinere si asigurarea medicala pentru intreaga perioada de valabilitate a vizei, precum si eventualele costuri privind indepartarea. Trebuie sa aveti varsta de peste 14 ani inclusiv, iar daca strainul este minor trebuie sa aveti incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop.

 

Pentru tratament medical de lunga durata

Daca urmati un tratament medical de lunga durata, in cadrul institutiilor medicale publice sau private, trebuie sa prezentati scrisoare de acceptare din partea institutiilor respective, in care sa fie precizate diagnosticul si durata tratamentului. Poate ramane cu dumneavoastra si un eventual insotitor, care sa va asiste daca sunteti in imposibilitatea de a va ingriji singur, dar numai daca acest lucru este mentionat expres in scrisoarea de acceptare.

Puteti obtine o viza de lunga sedere pentru scopurile precizate mai sus, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei. (Consultati lista acestora).

 

VIZA DE LUNGĂ SEDERE

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru alte scopuri trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

  • documente din care sa rezulte una dintre calitatile mentionate mai sus;
  • dovada asigurarii medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
  • dovada asigurarii conditiilor de cazare;
  • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine.

 

Taxa de viza este de 120 Euro si se achita in statul in care faceti solicitarea.

Ca si procedura interna, viza de lunga sedere primeste aprobarea Centrului National de Vize numai dupa obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari. Avizul se emite in cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii.

 

PERMISUL DE ȘEDERE

Dupa intrarea in Romania trebuie sa obtineti un permis de sedere. Acesta atesta dreptul dumneavoastra de sedere in Romania si il puteti obtine de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti. Pentru obtinerea permisului de sedere veti depune personal o serie de documente cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza. De asemenea, aveti posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicatiei online, disponibila la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

 

Pentru prelungirea dreptului de sedere (obtinerea permisului de sedere) pentru tratament medical trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) original si copie;

c. scrisoare de acceptare la o institutie medicala publica sau privata, in care sa fie precizate diagnosticul si durata tratamentului;

d. dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului mediu brut pe economie;

e. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

f. dovada sociala de sanatate;

g. adeverinta medicala;

h. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de sedere (obtinerea permisului de sedere) ca administrator al unei societati comerciale trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) original si copie;

c. contractul de mandat valabil;

d. certificat constatator;

e. adresa de la Oficiul National al Registrului Comertului;

f. documente din care sa rezulte investitia realizata;

g. dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin 500 euro lunar proveniti din activitatea desfasurata conform contractului de mandat;

h. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

i. dovada sociala de sanatate;

j. adeverinta medicala;

k. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de sedere (obtinerea permisului de sedere) pentru formare profesionala neremunerata trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) original si copie;

c. actul constitutit al institutiei de formare profesionala;

d. contractul de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire profesionala in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat sau in cadrul unui furnizor de formare profesionala acreditata;

e. dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului mediu brut pe economie;

f. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

g. dovada sociala de sanatate;

h. adeverinta medicala;

i. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de sedere (obtinerea permisului de sedere) pentru programe de voluntariat trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) original si copie;

c. actul constitutiv al organizatiei (original si copie)

d. contractul de voluntariat incheiat cu organizatia-gazda, in cuprinsul caruia se fac mentiuni cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasurati, conditiile si orele de lucru;

e. dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului mediu brut pe economie;

f. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

g. dovada sociala de sanatate;

h. adeverinta medicala;

i. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de sedere (obtinerea permisului de sedere) pentru activitati care nu contravin legii romane trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

a. cerere;

b. documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) original si copie;

c. avizul autoritatilor competente (cand este cazul) sau documente justificative din care sa rezulte necesitatea sederii in Romania;

d. dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului mediu brut pe economie

e. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

f. dovada sociala de sanatate;

g. adeverinta medicala;

h. taxe.

Daca sunteti apatrid de origine romana, repatriat in baza unor intelegeri internationale la care Romania este parte, puteti solicita prelungirea dreptului de sedere (obtinerea permisului de sedere) fara indeplinirea conditiilor generale si cu scutire de la plata plata taxelor consulare.

 

Termene pentru permisul de sedere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de sedere va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. In cazurile in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Dreptul de sedere temporara pentru alte scopuri se prelungeste succesiv pentru perioade de pana la 1 an, iar pentru apatrizii de origine română se prelungeşte pe perioade de 4 ani.

In cazuri exceptionale strainilor veniti in Romania in scopul formarii profesionale neremunerate li se poate prelungi dreptul de sedere o singura data pe o perioada de 6 luni, in vederea dobandirii unei calificari in profesia pentru care s-a pregatit.

Română