Activități religioase

Pentru a desfasura in Romania activitati religioase ca cetatean al unui stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European trebuie sa obtineti (dumneavoastra sau organizatia prin care veti desfasura activitatea) avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Urmatorul pas este obtinerea vizei de lunga sedere pentru activitati religioase, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Consultati lista acestora.

 

VIZA DE LUNGA SEDERE

Daca doriti obtinerea vizei de lunga sedere pentru activitati religioase trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

- avizului Secretariatului de Stat pentru Culte acordat strainilor care desfasoara activitati similare in tara de origine sau de resedinta, dupa consultarea autoritatii nationale in domeniul combaterii terorismului;

- dovada calitatii de reprezentant al unei organizatii religioase legal infiintate in Romania ;

- dovada spatiului de locuit si a mijloacelor de intretinere, la nivel a trei salarii medii pe economia nationala;

- dovada asigurarii medicale si ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica;

- certificat de cazier judiciar sau a alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine a strainului.

Taxa de viza este de 120 Euro si se achita in statul in care faceti solicitarea.

Ca si procedura interna, viza de lunga sedere primeste aprobarea Centrului National de Vize numai dupa obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari. Avizul se emite in cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii.

 

PERMISUL DE SEDERE

Dupa intrarea in Romania trebuie sa obtineti un permis de sedere. Acesta atesta dreptul dumneavoastra de sedere in Romania si il puteti obtine de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti. Pentru obtinerea permisului de sedere veti depune personal o serie de documente cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza. De asemenea, aveti posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicatiei online, disponibila la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de sedere (obtinerea permisului de sedere) pentru activitati religioase trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

- cerere;

- documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) original si copie;

- avizul Secretariatului de Stat pentru Culte (original);

- dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

- dovada asigurarii sociale de sanatate;

- adeverinta medicala;

- taxe.

 

Termene pentru permisul de sedere

Permisul de sedere se reinnoieste cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea celui anterior.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de sedere va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. In cazurile in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Dreptul de sedere temporara pentru activitati religioase se prelungeste pe o durata egala cu durata avizului.

Română